Dwangpreventie: Samenwerken is kracht

‘Dwang mag geen gewoonte zijn maar iets uitzonderlijks’, zegt coördinator Dwangpreventie Laura van Melle. ‘Het is belangrijk dat kritisch over dwang wordt nagedacht. Hoe kunnen we dwang reduceren? Wat is daarvoor nodig? Daarover moet je het met elkaar hebben.’ En nu ligt er een ambitieus jaarplan ‘Samenwerken is kracht’ met daarin een duidelijke visie en aanpak. Er zijn e-learnings ontwikkeld voor zowel ambulante als klinische teams en scholing en reflectiesessies zoals Moreel Beraad worden gepland. Een toelichting.

Ambitieus jaarplan

Laura: ‘Samen met mede-coördinator Stijn van Griensven en onze commissie dwangpreventie hebben we gekeken wat volgens ons nodig is voor dwangreductie. Hoe krijgen we minder machtigingen vanuit ambulant en minder insluitingen in de kliniek? De conclusie in ons jaarplan: voor dwangreductie is reflectie nodig op dwang en op zorgvuldige toepassing ervan. We geloven dat we nog meer de samenwerking centraal moeten stellen tussen ambulant en kliniek, in teams en in de triade om tot dwangreductie te komen.’

Beter implementeren HIC-model

‘Daarnaast willen we het gedachtegoed en de interventies uit het High & Intensive Care-model (HIC) dat in de klinieken wordt gebruikt meer onder de aandacht brengen. In het HIC-model staat ook de samenwerking centraal vanaf het eerste moment van opname. Een mooi voorbeeld van een interventie die op de HIC wordt gebruikt, is de binnen GGZ inGeest ontwikkelde eerste vijf minuten-methodiek. Daarin is het uitgangspunt het contact opbouwen en behouden met cliënten. En er wordt geïnvesteerd in de eerste momenten van de opname en bij iedere dienst. Zoals je bij de eerste vijf minuten-methodiek niet meer iemand in de separeer opneemt, maar in een meer neutrale ruimte. Plus dat je in de eerste vijf minuten van je dienst in de kliniek contact maakt met de aanwezige cliënten. Maar daarnaast zorgen we ook voor een goede risicotaxatie en overdracht. Ook dat gaat over samenwerking.’

E-learnings voor ambulant en klinisch

‘We hebben e-learnings ontwikkeld om het hoe, wat en waarom van het HIC-model uit te leggen aan zowel ambulante als klinische teams. Heel nuttig ook voor nieuwe medewerkers die nog niet zo in de materie thuis zijn. En om het gesprek met elkaar aan te gaan. Zo willen we ook de samenwerking stimuleren. Want er is een enorme groei in de samenwerking geweest, maar die mag nog intensiever. Belangrijk is dat ambulante teams weten vanuit welke visie de kliniek werkt. Tegelijkertijd moet de ambulante behandelaar goed betrokken of zelfs in de lead blijven, zeker als er veel dwang is. In de kliniek is niet altijd genoeg kennis over hoe de cliënt in goede doen is. Hoe kan iemand ontspannen? Wat is de achtergrond van de spanningen? En het gesprek voeren over zaken als moeten we een machtiging aanvragen, verlengen, wat is wel en niet goed om te doen? Kritisch met elkaar over dwang nadenken en weten vanuit welke visie we werken, daar is veel winst te behalen.’

Handige e-learnings

Via onderstaande link kom je op het leerplatform van GGZ inGeest. Zoek daar in de catalogus naar de HIC-modules.