Zo staan we ervoor

Wencke de Wildt en Fred Paling

De lente is in volle gang, het groen laat zich in al haar facetten aan ons zien, insecten vliegen zoemend rond en de vogels kwetteren erop los. Kortom, de natuur is druk. Zoals wij dat ook zijn met ons werk. Er gebeurt ook bij ons vreselijk veel dat onze aandacht en handelen vraagt. Eerder verscheen de eerste kwartaalrapportage van dit jaar. Wat is er gebeurd? En hoe staan we ervoor? We lichten er een paar belangrijke punten uit.

Covid-19 en de gevolgen

Met gepiep en gekraak in de patiëntenzorg begonnen we 2022, want het ziekteverzuim verdubbelde bijna door Covid-19. Dat gold niet alleen voor ons maar in het hele land. Niet eerder heeft de pandemie gezorgd voor zoveel uitval van ambulante behandelcontacten. Zowel als gevolg van afzeggende cliënten als door zieke collega’s. Ook hebben er noodgedwongen opnamestops binnen getroffen klinische afdelingen moeten plaatsvinden. Allemaal heel vervelend op zijn zachtst gezegd. We hopen dat het ziekteverzuim gaat teruglopen maar het onderwerp blijft ons hoofdbrekens bezorgen. Gelukkig zijn weer meer ontmoetingen mogelijk en dat is heel plezierig.

Invoering van het ZPM

Het jaar begon ook met de introductie van het zorgprestatiemodel (ZPM). De overgang van het oude naar het nieuwe model is op de landelijke tafels onder veel te hoge druk voorbereid zonder tests en simulaties. Het gevolg: we lopen tegen van alles aan. Net als de andere GGZ-instellingen heeft de informatievoorziening een enorme klap gekregen door de omzetting van Quarant en de consequenties die dat heeft voor de functionaliteit van ValueCare. Informatie was afwezig en is nog steeds onvoldoende betrouwbaar ondanks de enorme inspanning die intern is geleverd om tot de juiste inzichten te komen. Behandelaren missen informatie waarop ze goed kunnen sturen en de organisatie heeft slecht zicht op hoe we er financieel voor staan. En nog steeds kunnen we niet factureren. Gelukkig hebben we goede afspraken kunnen maken met verzekeraars over voorschotten. Ook al is de contractering met de verzekeraars nog niet rond en daarmee ook de begroting nog niet definitief. Eind april is een nieuwe versie van Quarant verschenen en we zijn nu aan het kijken of daarmee de grootste problemen zijn opgelost. We zijn er nog niet, maar de stapel problemen wordt kleiner.

Tastbare resultaten herstelplan

Tijdens de meerdere organisatiebrede bijeenkomsten die zijn gehouden, troffen we veel motivatie en draagvlak voor de acties en verandering die nodig zijn om van GGZ inGeest een gezonde en renderende instelling te maken. De vijf lopende projecten van het herstelplan zijn allemaal in beweging. Welke dat ook alweer waren? Doelmatigheid zorgaanbod, Optimalisatie zorglogistiek, Intensieve behandelingen, Strategische personeelsplanning en Purchase 2 pay proces. Bij een aantal gaat nog aandacht naar verdiepende analyse en het scherpen van de scope, bij andere projecten wordt al resultaat geboekt. Over die vaak hele tastbare resultaten lees je verderop in het e-zine. Ook worden lopende initiatieven binnen zorgclusters en bij ondersteunende diensten bij de projecten opgenomen waar dat passend is. Op deze manier werken we aan overzicht en regie op het geheel en voorkomen we parallelle processen.

Nieuw overleg: het Zorgberaad

In maart is gestart met een nieuw overleg: het Zorgberaad. Het is dusdanig samengesteld dat daarin expertise op het gebied van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen, onze doelgroepen en zorgsettings mooi bij elkaar komt. Vanuit de beroepsgroepen zijn leden voorgedragen door de adviesraden. Doel is om tot een gemeenschappelijk beeld te komen van datgene wat we bij GGZ inGeest doen als het gaat om zorginhoud: welke effectieve zorg kunnen we het beste bieden binnen de financiële middelen en beschikbare capaciteit om zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor onze cliënten? Dit overleg moet de basis worden voor samenwerking over de teams heen en moet voor verbetering zorgen van de manier waarop cliënten worden geholpen, zodat het niet meer uitmaakt waar in de organisatie je binnenkomt. Het Zorgberaad zet concrete opdrachten uit om het zorgaanbod voor specifieke doelgroepen uit te werken. Vervolgens gaat een werkgroep met professionals uit de organisatie aan de slag, waar nodig aangevuld met expertise uit de ondersteunende diensten. Zo loopt nu bijvoorbeeld een opdracht om het zorgaanbod voor persoonlijkheidsstoornissen uit te werken. Ook is een werkgroep aan de slag om tot een crisisplan/veiligheidsplan te komen, omdat we merken dat er binnen onze organisatie te veel verschillende varianten in omloop zijn.

Al met al blijft het spannend allemaal maar we gaan langzaam maar zeker vooruit!