Klantreizen

In 2018 heeft GGZ inGeest een nieuwe website gelanceerd. De basis van deze website zijn drie klantreizen die wij gemaakt hebben met 3 van onze doelgroepen: patiënten, familieleden & naasten en verwijzers. De komende 2 jaar zal de website verder worden ontwikkelt tot een online portaal.


Contact GGZ inGees
t
communicatie@ggzingeest.nl.

GGZ Mobiel gaat rijden: passend vervoer voor patiënten in crisis

In december 2018 is de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK) gaan rijden met de GGZ Mobiel. Deze mogelijkheid van vervoer komt voort uit een project waarbij gekeken is naar de vervoerstromen voor personen in een psychische crisis. Het doel is om het vervoer patiëntvriendelijker en efficiënter te organiseren als een beoordeling of opname in een zorgomgeving nodig is. De GGZ-Mobiel is ontwikkeld in afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland en zal in onderaannemerschap en onder de medische verantwoordelijkheid van de medisch manager ambulance van de RAV gaan rijden. Het vervoer vindt plaats in de dienstauto van de SPK. Deze ruime personenauto is niet herkenbaar als hulpverleningsvoertuig. Voordeel hierbij is dat het een minder stigmatiserend effect heeft ten opzichte van het reguliere ambulancevervoer. De verpleegkundige of arts van de GGZ mobiel neemt plaats naast de cliënt. De auto is voorzien van een C2000 mobilofoon waarmee contact kan worden gezocht met de meldkamer ambulancezorg. Ook kan via de noodknopprocedure de meldkamer worden gealarmeerd. Daarnaast is de auto uitgerust met een locator (volgsysteem). Op deze manier is de veiligheid geborgd voor patiënt en medewerkers. Binnen de SPK wordt er met drie teams gewerkt en is er een 24/7 dekkingsgraad. Op alle uren is er een triageverpleegkundige aanwezig bij de SPK, in de nachturen wordt deze taak uitgevoerd door de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) of de ambulant verpleegkundige. De triageverpleegkundige heeft kennis van de GGz-triagewijzer (SiRM, 2018) en de daarbij behorende urgentiegradem.