Familie ervaringsdeskundigen


In de zomer van 2018 hebben we twee familie ervaringsdeskundigen in dienst genomen op de klinieken Bocholtstraat en de HIC van De Nieuwe Valerius.Familie vertrouwenspersoon


In 2018 zijn er 59 casussen behandeld door de familie vertrouwenspersoon.De hulpvragen van familie en naasten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. De behoefte aan informatie en advies, het zoeken van steun bij de situatie maar ook onvrede over de bejegening en de geboden zorg. De familie vertrouwens-persoon loopt met de familie een stukje mee in het proces waar zij mee te maken hebben en samen onderzoeken zij de vraag; waar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken?