MARGOT VAN DER WART


De kindcheck

Waarom de kindcheck?

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen doen 5 keer zo vaak een beroep op de Jeugdzorg dan kinderen met ouders zonder psychiatrische problemen.

Onze patiënten zijn vaak ouder van één of meerdere kinderen. Om het welzijn van deze kinderen goed in beeld te krijgen is de (verplichte) Kindcheck ingevoerd. Door de Kindcheck uit te voeren krijg je een beeld of er voldoende steun is voor de kinderen en ze veilig opgroeien. Hoe eerder kinderen in beeld komen, hoe sneller de juiste hulp ingezet worden voor de ouders en de kinderen als dit nodig is.

Wanneer de veiligheid van de kinderen in gevaar is leert de ervaring dat het gesprek hierover voeren met de ouders lastig is, maar van groot belang is voor het vergroten van de veiligheid.

Wanneer doe je de kindcheck?

Op de website van AUGEO staat een handleiding en een online cursus over het gebruik van de Kindcheck. (link staat al in de Ezine). In 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Er is een 5 stappenplan ontwikkeld welke elke organisatie en elke professional moet toepassen. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Vermoedens van acute of structurele onveiligheid moeten altijd worden gemeldd bij Veilig Thuis.