Astrid Senders


De KOPP-consulent

Interview met Astrid Senders

Kun je kort vertellen wat je doet? Ik ben Jeugdpreventiewerker bij Prezens-Preventie in Amsterdam. Mijn achtergrond is pedagogiek. Ik werk met kinderen, maar ook met ouders, voornamelijk met kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV). Voor deze kinderen organiseer ik KOPP-groepen en ik voer ook gesprekken met ouders en soms het hele gezin. Ook ben ik KOPP-consulent. Verder geef ik rouwgroepen voor kinderen die een dierbare hebben verloren en geef ik trainingen op scholen voor kinderen die faalangstig zijn of moeilijk contact maken. Samen met Arkin onderhouden we de website MindMasters voor jongeren in Amsterdam: zij kunnen hier whats-appen en e-mailen over de problemen waar ze mee zitten.

Je werkt als KOPP consulent waarbij je ouders ondersteunt maar ook hulpverleners. Wat is het belang van deze functie en kan je een voorbeeld geven hoe deze ondersteuning eruit ziet?

Als KOPP-consulent geef ik consultaties aan zowel hulpverleners in- en extern als aan ouders of gezinnen. Hulpverleners vinden praten over ouderschap soms nog lastig en kunnen mij vragen over een casus mee te denken, advies te geven en soms mee in gesprek te gaan met een ouder of een heel gezin. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekerheid of weerstand bij de ouders met betrekking tot praten over hun ouderschap of hulp voor hun kinderen. Het is belangrijk om er samen met de patiënten aan te werken dat het ook goed blijft gaan met hun kinderen. Vaak komen er ook vragen van ouders, waarmee ik dan een gesprek kan voeren, eventueel met hun (ex)partner en/of kinderen erbij. In de consultaties verwijs ik ook vaak naar andere vormen van ondersteuning, zoals onze groepen voor ouders of kinderen, of naar andere organisaties zoals het Ouder- en Kind Team. Het is heel fijn om te merken dat steeds meer hulpverleners van GGZ inGeest ons, de KOPP consulenten, weten te vinden.

We zetten de komende jaren erg in op praten over ouderschap, ook vanuit de behandelaren. Waarom is praten over ouderschap zo belangrijk binnen de behandeling? Ouderschap is een belangrijk stuk in het leven van de cliënt. Alle ouders willen dat het goed gaat met hun kind. Daarom is het heel belangrijk om te praten over ouderschap en om de kindcheck te doen. Als hulpverlener kun je de zorgen delen met de ouder, naast de ouder gaan staan en aan de hand van de informatie die je uit deze gesprekken krijgt, een inschatting maken welke hulp kan worden geboden of waarnaar je kunt verwijzen. In een aantal gevallen kan ook de Ouder- en Kind Adviseur meekijken. Wat er binnen het gezin speelt is vaak afhankelijk van de problematiek die de ouder heeft. Als het echt niet goed gaat wordt de casus aan ‘Veilig Thuis’ voorgelegd, waaruit heel soms een melding voortkomt. De verantwoordelijkheid van hulpverleners met betrekking tot de kinderen van patiënten is groter geworden.

Je geeft ook KOPP-groepen. Wat is het doel van deze groepen en zit daar ook een preventieve werking in? De KOPP-groepen zijn preventief en hebben als doel om zowel kinderen als hun ouders te ondersteunen.

Op basis van onderzoek en ervaring zijn er diverse methodieken ontwikkeld die een preventieve werking hebben.

Zelf organiseer ik de ‘Doe-praatgroep’ voor kinderen van 8 – 12 jaar. In de bijeenkomsten voor de kinderen geven we opdrachten rond emoties, sociaal netwerk en er komt een GZ-psycholoog of psychiater die vragen van de kinderen beantwoordt. We spelen ook spelletjes tussendoor. Voor kinderen is meedoen met deze ‘lotgenotengroep’ vaak een opluchting: ze zien dat zij niet de enige met problemen in het gezin zijn en ze snappen iets beter wat er aan de hand is en dat zij daar geen schuld aan hebben. In 'Piep zei de Muis' voor kinderen van 4-7 jaar die moeilijke dingen meemaken in het gezin (scheiding, KOPP, ruzie), zijn de werkvormen nog wat speelser, met Piep (een handpop) en veel knutselen, voorlezen en rollenspelletjes. De ouders komen ook altijd een aantal keren bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden situaties en gevoelens uitgewisseld, en wordt informatie gegeven over beschermende factoren en opvoedingsvaardigheden.

Om ouders en kinderen goed te ondersteunen is samenwerking met het jeugdstelsel belangrijk. Hoe kunnen we deze samenwerking sterker maken dat we elkaar sneller vinden? Belangrijk is om te kijken wie er van de jeugdorganisaties al betrokken is bij het gezin en daar goed mee te communiceren. In de aanmelding en afrondingsgesprekken na groepen zijn soms andere (jeugd)organisaties betrokken en bespreken we met de ouders hoe het gaat en of er verder iets nodig is. Als kinderen vastlopen is het belangrijk om in samenspraak met de ouders en alle betrokkenen te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Het was vaak lastig als je niet wist welke organisaties al betrokken waren bij een gezin, maar daar zal nu verbetering in komen met de ontwikkeling van Multisignaal. In dit systeem van de gemeente registreren hulpverleners bij welke gezinnen zij betrokken zijn, zodat ze elkaar sneller kunnen vinden.

Wat vind je zo leuk aan je werk? Ik voel me heel bevlogen in mijn rollen (ik doe dit werk al bijna 20 jaar!) en vind het boeiend wat er tussen ouders en kinderen gebeurt. Het is heel mooi om verbinding in al die verschillende gezinnen te helpen herstellen of bevorderen.

Contactgegevens

Amsterdam Haarlem-Hoofddorp Astrid Senders Maryleen Sorée 06 12595472 06 2362 1088 a.senders@prezens.nl m.soree@prezens.nl