INGRID POORT & MAARTJE GOUDRIAAN


KOPP-groepen

Vanuit Prezens worden verschillende groepen aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV).

Als je veel meemaakt thuis of hebt meegemaakt, omdat één van je ouders ziek of verslaafd is, is het belangrijk om daarover te kunnen praten. Meestal is het een moeilijk onderwerp om zomaar met je vrienden, vriendinnen of partner te bespreken en als dat wel kan dan kunnen zij zich meestal niet echt een voorstelling maken over wat jij meemaakt of hebt meegemaakt. In de KOPP/KOV groepen zitten kinderen, jongeren en volwassenen die een zelfde soort thuissituatie hebben of hebben gehad. Het is fijn om met anderen je verhaal te delen en tips en adviezen te krijgen hoe je om kan gaan met lastige situaties en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Heb jij een ouder in behandeling of een volwassenen met KOPP-problematiek?

Wijs ze op ons aanbod.

De groepen Piep zei de muis voor kinderen van 4 - 7 jaar Doe-praat groep voor kinderen 8 - 12 jaar Time4U voor jongeren 12 - 18 jaar KOPP jongvolwassenen 18 - 30 jaar KOPP volwassenen 18 + Familiespreekuur

Wat doen we op de groep Tijdens de groepen wordt op een leeftijdsadequate manier ingegaan op de problematiek van thuis. Bij de jongste kinderen is het de handpop Piep (de muis) die de kinderen uitnodigt om te praten over leuke en lastige situaties thuis. Bij deze groep wordt veel geknutseld, gespeeld en boekjes gelezen over wat je kan doen als je bang, boos of verdrietig bent en bij wie je dan steun kan zoeken. Bij de Doe-praatgroep worden ook opdrachtjes en spelletjes gedaan. Omdat de kinderen al wat ouder zijn, kan er meer expliciet worden ingegaan op de psychische en/of verslavingsproblemen van de ouders en wat dit doet met de kinderen. Datzelfde geldt voor de jongeren uit de Time4U-groep. Ook bij deze groep wordt praten over de problemen van de ouder, wat doet dat met jou en goed voor jezelf zorgen afgewisseld met creatieve opdrachten en spel. In de groep voor jongvolwassenen en de inloop KOPP volwassenen komen thema’s aan de orde zoals de gevolgen van het opgroeien met een ouder met psychische problemen voor o.a. je identiteit en de manier waarop je omgaat of ging met moeilijke situaties. Volwassenen die graag individueel ondersteuning willen kunnen terecht bij het familiespreekuur.

Ouderbijeenkomsten Bij zowel de Piep zei de muis-groep als de Doe-praatgroep worden er ook ouderbijeenkomsten georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten gaat het o.a. over de invloed van de psychische en/of verslavingsproblemen van ouders op de ontwikkeling van de kinderen, omgaan met de emoties van de kinderen en hoe je als ouders goed voor jezelf kan blijven zorgen. Vrijblijvend kennismakingsgesprek Voor alle kinder- en jongerengroepen geldt dat er altijd mogelijkheid is voor een vrijblijvend kennismakingsgeprek met het gezin al dan niet samen met de hulpverlener van het gezin. Hier kan ook de KOPPconsulent bij betrokken worden. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk voor de (jong)volwassenen. Alle groepen en het familiespreekuur zijn gratis en een verwijzing is niet nodig. De groepen en het familiespreekuur worden aangeboden in onze beide regio's aangeboden.

We doen het niet alleen Voor de groepen wordt samengewerkt met het Ouder Kind Team (Amsterdam) en het Centrum Jeugd en Gezin (ZKAM regio) en met het jongerenwerk. Bij de Doe-praatgroep en Time4U groep komt ook altijd een behandelaar van GGZ inGeest om de vragen van de kinderen over psychische en verslavingsproblemen te beantwoorden. Ervaringen De deelnemers vertellen na afloop dat zij het erg fijn vonden om te praten met kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen die een zelfde soort thuissituatie hebben. De herkenning en erkenning doet de deelnemers goed. Ook de uitleg over de problemen van de ouders en hoe je daar mee om kunt gaan, wordt heel prettig gevonden.

Lees meer op de website: Speciaal voor kinderen en ouders