Wencke de Wildt

Aandacht voor de kinderen is onderdeel van goede zorg

Onze visie

Vroeger is beter is nog steeds een belangrijk, inhoudelijk speerpunt van GGZ inGeest. We hebben oog voor de diverse levensfasen met de daarbij behorende mogelijkheden en kwetsbaarheden.

Binnen GGZ inGeest hebben we een breed preventief aanbod voor kinderen en jongeren maar ook voor ouders. Het is belangrijk dat we hen goed ondersteunen in het ouderschap. Het gesprek met onze patienten over het ouderschap en hoe het met de kinderen gaat is een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg.

We doen dit niet alleen. In dit aanbod werken we samen met lokale partners in de jeugdzorg.