CAROLA KOEK


Ouder-support

Iedere ouder verdiend support! Juist nu!

Wanneer je te maken hebt met psychische problemen, kan ouderschap een uitdaging zijn. Het is belangrijk dat we ons daar bewust van zijn en onze patiënten daar ondersteuning in bieden. De ouder-supportgroep is er voor gezinnen waarin één of beiden ouders belast zijn met psychische problemen en/of onderhevig zijn aan veel spanningen of stress. De praktische online ondersteuning in groepsvorm wordt iedere twee weken gegeven middels beeldbellen. Het is een plek om te delen, te herkennen en om te groeien. Vaak is het naar elkaar luisteren en horen dan andere ouders ook wel eens vastlopen al een doel op zich.

Daarnaast is er ook ruimte voor psycho-educatie waardoor de ouder meer bewust is van eigen handelen en denken. Het aanbod van Ouder-support creëert bij ouders meer bewustzijn en begrip voor de eigen situatie. Uiteraard heeft dit ook een positief effect op de behandeling die deze ouders volgen. Hij creëert meer rust en ruimte voor het aanpakken van de eigen problemen als het ouderschap stabiliseert en minder energie kost.

Prezens voegt vanuit haar expertise ouderschap en psychische problemen samen en weet deze te combineren. Op deze manier is er passende ondersteuning. Om vervolgens deze kennis te vergroten heeft Prezens de handen ineen geslagen met de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland. De bijeenkomsten zijn op deze manier nog meer waardevol en gezinnen kunnen eventueel laagdrempelig doorverwezen worden naar specialistische hulp.

Dit aanbod is voor inwoners van Haarlem en de Haarlemmermeer.