Patricia Slump


Samenwerking

Van het voorkómen van stoornissen naar het verhogen van veerkracht - een best practice uit de Haarlemmermeer

In 2019 is de gemeente Haarlemmermeer gestart met het project Preventie jeugd-GGZ. In 4 fasen beschreven we het huidige aanbod, de gewenste fijn structuur, onze visie en gewenst aanbod en een implementatieplan. We maakten we de keuze om het thema ‘verhogen van veerkracht’ leidend te maken en ons bij preventie op specifiek beschreven doelgroepen te richten. Van het voorkómen van stoornissen naar het verhogen van veerkracht De focus voor preventie jeugd-ggz leggen we bij kinderen die extra risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. De mate van psychische ongezondheid neemt toe met de leeftijd. Belangrijk is om zo vroeg mogelijk in te zetten om zwaardere problematiek en duurdere zorg te voorkomen.

De grootste groep binnen dit kader is KOPP/KOV Een psychisch probleem heb je nooit alleen, dit heeft altijd effect op de andere gezinsleden. Kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving lopen 2 tot 4 keer meer dan andere kinderen risico op het ontwikkelen van psychische problemen of verslaving. Vanuit de volwassen ggz en de verslavingszorg is het belangrijk dat er altijd aandacht is voor de gezinssituatie. Hoe gaat het met de kinderen? Welke ondersteuning is er nodig? Verhoog de veerkracht van de kinderen, versterk de ouders. Ons aanbod: 1. sluit aan op door ons benoemde doelgroep; 2. draagt bij aan verhogen veerkracht; 3. draagt bij aan versterken beschermende factoren; 4. draagt bij aan versterking/kennisverbetering professionals.

Samenwerking

Tijdens het project is een actieve samenwerking gezocht met de gemeente Haarlem. Samen financieren we een compleet aanbod voor kinderen, ouders en hulpverleners.

De kracht van onze aanpak zit hem daarnaast in het feit dat we een coördinator hebben aangesteld om te netwerken, een planning te maken etc. De samenwerking met ervaren trainers maakt dat we flexibel kunnen zijn in het aanbod en dit aanbod ook door kunnen laten gaan wanneer de groep kleiner is of de leeftijden iets anders liggen.

Ons aanbod wordt uitgevoerd door Prezens en binnen de groepen wordt samengewerkt met de GGD, het CJG Haarlemmermeer en het CJG Kennmerland, Brijderverslavingszorg, MOC 't Kabouterhuis en Kenter Jeugdhulp.

Ons aanbod

Voor professionals: De KOPP-consulent Groepen voor kinderen: Piep zei de muis 4-8 jaar Doe-praatgroep 8-14 jaar Time4U - 12-16 én 16-19 jaar

Voor ouders: Ouder-supportgroep

Meer informatie over het aanbod: Maryleen Sorée Meer informatie over het project: Patricia Slump