Face-to-face gesprekken

De Nederlandse overheid heeft de maatregelen met betrekking tot het coronavirus versoepeld. Binnen GGZ inGeest volgen we waar mogelijk de adviezen en richtlijnen van de overheid (RIVM) en specifieker en de richtlijnen van GGZ Nederland. Centraal hierbij staat de 1,5 meter afstand. Het belangrijkste is dat u de behandeling krijgt die u nodig heeft, ook in deze lastige omstandigheden. Behandelingen kunnen weer face-to-face plaatsvinden. GGZ inGeest streeft daarnaast binnen iedere behandeling naar blended (een combinatie van face-to-face en digitaal) behandelen, zowel voor poliklinische behandeling, FACT en spoedzorg. In welke mate dit gebeurt wordt in overleg met u en eventueel uw naasten besloten. Dit betekent ook dat u weer welkom bent op onze locaties. Een belangrijke opmerking hierbij is dat de capaciteit van onze locaties (het aantal mensen wat tegelijk in een gebouw mag) vanwege de 1,5 meter en de veiligheid van u en onze medewerkers is aangepast. Ook de groepsbehandelingen, trainingen en cursussen zullen weer op locatie worden opgestart. U krijgt daarover bericht via uw behandelaar. In overleg met u wordt bekeken welke vorm van behandeling (face-tot face op de locatie of bij u thuis of digitaal via beeldbellen) gewenst en de komende periode mogelijk is. Volg op de locaties de aanwijzingen die met stickers zijn aangebracht