Nieuwe bezoekregeling

Alle patiënten die binnen GGZ inGeest zijn opgenomen kunnen bezoek ontvangen. Familieleden en naasten hebben een belangrijke rol in het herstel van patiënten. De afgelopen weken was bezoek niet mogelijk maar met de inrichting van de 1,5 meter organisatie kunnen we dit gelukkig weer wel mogelijk maken.

GGZ inGeest hanteert op basis van richtlijn van de rijksoverheid, GGZ Nederland en landelijke richtlijnen voor de verzorgings- en verpleeghuizen en het RIVM vanaf 20 mei het volgende aangepaste bezoekreglement. Voor alle klinisch opgenomen patiënten geldt het volgende: 1. Ga alleen naar buiten als dat nodig is, blijf binnen de kliniek wanneer dat kan. 2. Buiten niet met meer dan drie personen 3. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt etc. 4. Algemeen geldende richtlijnen wat hygiëne en preventie betreft worden in acht genomen. Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep

Bezoek: ● Patiënten kunnen hun naasten buiten de afdeling ontmoeten, wanneer zij zich met inachtneming van bovenstaande in afstemming met- en op inschatting van het behandelteam buiten de afdeling kunnen begeven. Indien patiënten zonder maatregel dit niet kunnen neemt het behandelteam contact op met de GD voor overleg omdat dat mogelijk een vrijheidsbeperkende maatregel moet volgen. ● Patiënten kunnen bezoek ontvangen binnen hun eigen HAT woning mits 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. ● Het is voor naasten mogelijk om door middel van (beeld) bellen contact te houden met patiënten die zijn opgenomen op de afdeling. Via beeldbellen kan ook een zorgafstemmingsgesprek of behandelgesprek worden bijgewoond.

● Onder voorwaarden is bezoek toegestaan binnen de klinieken. Deze voorwaarden zijn de volgende: 1. Klinieken ouderen: per patiënt kan 1 persoon op bezoek komen. 2. Klinieken volwassenen: per patiënt kunnen 2 personen op bezoek komen. In overleg met de patiënt, naasten en het behandelteam wordt afgesproken wie op bezoek komt en wanneer. Dit bezoek vindt plaats in een hiervoor ingerichte ruimte binnen of indien mogelijk buiten de afdeling. Dit zal per locatie verschillen. Er is fysieke afstand door een tafel en er is een scherm geplaatst of de 1,5 meter kan gegarandeerd worden. Ook zijn hygiëne middelen aanwezig (desinfecterende handgel, schoonmaakdoekjes). Wanneer mensen op bezoek willen komen dan melden zij zich aan bij het verpleegkundig team die een bezoekrooster maken voor die dag. Aanwijzingen van personeel worden opgevolgd. Wanneer personeel van mening is dat niet voldoende aan de voorwaarden kan worden voldaan, kan het bezoek geen verdere doorgang vinden.