Enquête Cliëntenraad

U kwam voor uw behandeling naar één van onze locaties. Of u kreeg thuis behandeling of begeleiding. De afgelopen weken is dit veranderd.

De cliëntenraad is benieuwd hoe het met u gaat. Bent u tevreden over uw huidige behandeling en krijgt u genoeg informatie?

U kunt de enquête anoniem invullen.

Eerste resultaten van de enquête