Hoe gaat het met u? De afgelopen tijd is er veel veranderd. We blijven allemaal zoveel mogelijk thuis. Misschien hebt u kinderen die niet naar school gaan en thuis online les moeten volgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. We kunnen niet meer op bezoek bij familieleden en andere dierbaren die kwetsbaar zijn. En zelfs naar de supermarkt gaan is geen vanzelfsprekendheid meer. Kunt u uw draai vinden in deze nieuwe situatie?

5 weken geleden kwam u voor een afspraak naar onze polikliniek of kwamen wij bij u op huisbezoek. Nu spreekt u uw behandelaar waarschijnlijk vooral door de telefoon of via beeldbellen. Voor u én voor ons een hele verandering. Onze medewerkers doen hun best om u ook in deze situatie zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Op dit moment weten we nog niet hoe lang de genomen maatregelen blijven gelden. Op 21 april zal de regering daar meer duidelijkheid over geven. Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief en via uw behandelaar. U kunt bij uw behandelaar ook terecht voor vragen over het Coronavirus en de gevolgen voor uw behandeling.

Sterkte de komende tijd. Wencke de Wildt raad van bestuur