eHealth

Isabella van der Velde

Digitalisering maakt sprong vooruit Het afgelopen jaar heeft GGZ inGeest grote stappen gezet op de weg van de digitalisering. Medewerkers beschikken met de cloud over een nieuwe, snellere werkomgeving. Beeldbellen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuiteit van de zorg, zeker tijdens COVID-19. GGZ inGeest heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het inzetten van digitale technologie voor patiënten én medewerkers. Al enige tijd beschikt de organisatie over het online platform van Minddistrict ter ondersteuning van de behandeling. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe, snellere werkomgeving voor medewerkers, met moderne apparatuur, mogelijkheid tot beeldbellen en bestanden in the cloud. Werken op afstand In 2020 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. De COVID-19 pandemie maakte werken op afstand noodzakelijk; de nieuwe apparatuur kon dat al snel ondersteunen. Psychiater Anneke van Schaik: “Er werd en wordt op grote schaal gebruikt gemaakt van beeldbellen, vooral binnen de poliklinieken. Daardoor kan de zorg doorgaan, ondanks de coronamaatregelen. ICT en de stuurgroep eHealth hebben medewerkers wegwijs gemaakt in het beeldbellen. Beeldbellen is niet voor iedereen geschikt, maar het is wel duidelijk geworden dat het voor een aanzienlijk deel van de patiënten een goed communicatiemiddel is. Dit middel kan ook worden ingezet als te zijner tijd geen coronamaatregelen meer nodig zijn.” Online behandelplatform De stuurgroep eHealth heeft daarnaast hard gewerkt aan het implementeren van het gebruik van het online behandelplatform. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit ervaring is gebleken dat online behandelmodules, - dagboeken, en - vragenlijsten patiënten actief kunnen betrekken bij hun behandeling. Patiënten krijgen meer regie en het behandelaanbod is transparant. De behandeleffecten zijn vergelijkbaar met reguliere behandelingen en patiënten beoordelen het contact met behandelaren als positief. Welkomstmodules Om patiënten meer toegang te bieden tot het online behandelaanbod is GGZ inGeest het afgelopen jaar gestart met het ontwikkelen en aanbieden van ‘Welkomstmodules’. Het cluster Poliklinieken & Prezens zet inmiddels drie varianten in: Poliklinieken, Prezens (bggz kortdurend) en HoPE (chronisch zorgpad bggz). De Welkomstmodules laten patiënten bij aanmelding kennismaken met de online behandelomgeving. Zij vinden hierin informatie over GGZ inGeest, hun komende behandeling, en psycho-educatie over veelvoorkomende klachten. Bovendien introduceren de Welkomstmodules ook zelfhulpoefeningen, waarmee de patiënt zelfstandig vast kan werken aan bijvoorbeeld werken aan ‘piekeren’ of ‘beter slapen’. Ruim 700 patiënten Inmiddels hebben al ruim 700 patiënten de Welkomstmodules doorlopen: 639 poliklinische patiënten, 62 patiënten van Prezens (bggz kortdurend), en 7 patiënten van HoPE. Het cluster FACT werkt aan een variant voor hun eigen doelgroep. Isabella van de Velde, projectmanager eHealth: “Doel van de Welkomstmodules is verder dat behandelaren gemakkelijker online behandelingen aanbieden. Zo komen ze tegemoet aan de vraag van een aanzienlijk deel van de patiënten. We hebben ook webinars ingezet om online behandelmogelijkheden te stimuleren, bijvoorbeeld over ‘Angst en depressie’, ‘eHealth en antidepressiva’ en ‘Autisme en ADHD’.” (Klik hier om de webinars terug te zien). Aanstelling sterrolhouders GGZ inGeest heeft in alle clusters een sterrolhouder eHealth aangesteld om het gebruik van eHealth aan te jagen en te ondersteunen. De sterrolhouders worden hierin ondersteund door de aandachtsfunctionaris en stuurgroep eHealth. Zij kunnen met het Minddistrict Management Dashboard (BI Portal) het eHealth-gebruik binnen hun team terugkoppelen en bediscussiëren.

Volgende pagina: