Op weg naar een rookvrije ggz

Gerard Beukers

In 2018 heeft GGZ Nederland zijn handtekening gezet onder het Nationaal Preventieakkoord, ook namens GGZ inGeest. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen hebben inmiddels besloten om de sigaret volledig te verbannen. In de regio’s Amsterdam en Haarlem zijn dat bijvoorbeeld Amsterdam UMC, OLVG, Jellinek en het Spaarne Gasthuis.

GGZ rookvrij 29 september is binnen GGZ inGeest de aftrap gegeven voor het project: GGZ rookvrij. Anton van Balkom, projectleider rookvrije zorg bij Breburg en landelijk aanjager legt uit waarom een rookvrije ggz belangrijk is voor zowel medewerkers als patiënten.

Roken is een verslaving, geen lifestyle-issue, (een interview met Anton van Balkom)

Gezondheid van medewerkers en patiënten Ook GGZ inGeest heeft de ambitie uitgesproken om een volledig rookvrije organisatie te worden; de gezondheid van medewerkers en patiënten moet centraal staan. De laatste jaren zijn op dit gebied al stappen gezet; rookruimtes zijn opgeheven en op verschillende locaties zijn ondersteunende trainingen opgezet. Dit beleid wordt voortgezet en aangescherpt. Rookvrij worden krijgt de hoogste prioriteit omdat de prevalentie van roken bij mensen met een psychiatrische aandoening veel groter is dan bij de algemene bevolking. Roken is de meest ernstige enkelvoudige risicofactor op verkorting van de levensverwachting. Bij mensen met schizofrenie loopt deze verkorting op van 10 tot 25 jaar.

Rookvrije organisatie GGZ inGeest heeft de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2022 een rookvrije organisatie te zijn. Met een projectgroep en verschillende werkgroepen werken we de komende periode uit wat dat betekent voor o.a. onze gebouwen en gewenste ondersteuning voor medewerkers en patiënten. Actuele informatie Kijk op inSide in de groep GGZ inGeest rookvrij of neem contact op met projectleider Gerard Beukers.

Lees een interview met Wencke in GGZ nieuws en in GGZ Totaal.