Projectenbureau

Eric Damoiseaux

Nieuwe afdeling: het Projectenbureau Sinds 1 september heeft GGZ inGeest een nieuwe stafafdeling: het Projectenbureau. De afdeling wordt bestierd door manager Eric Damoiseaux en projectmanagers Julie Verschure en Isabella van de Velde. Met het Projectenbureau professionaliseert GGZ inGeest het projectmatig werken.

Op de foto: Eric Damoiseaux

Een van de doelstellingen van het Projectenbureau is het stellen van prioriteiten. Op die manier weet de organisatie wat er moet gebeuren en sluiten projecten aan bij de missie, visie en strategie van GGZ inGeest. Het Projectenbureau zorgt bovendien voor een goede voorbereiding en een gestroomlijnd proces, zodat de organisatie overzicht heeft en zo nodig kan bijsturen. Eric Damoiseaux: “Door te zorgen voor verantwoordelijkheid in de lijn kunnen projecten daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van zorg en efficiëntie van de organisatie.” Verschillende taken Taken van het Projectenbureau zijn onder meer het beheren van de projectportfolio van de organisatie en het inventariseren van ideeën en initiatieven. Zo kan het bureau de Raad van Bestuur inhoudelijk adviseren over nieuw op te zetten projecten. Het Projectenbureau ontwikkelt een gestandaardiseerde methodiek voor projectmatig werken en treedt op als sparringpartner voor projectleiders bij het opstellen van projectplannen.

Tenslotte creëert het bureau een netwerk aan projectleiders voor samenwerking, training en intervisie én stuurt het bureau een aantal geprioriteerde, organisatiebrede projecten aan. Belangrijke overleggen Twee belangrijke nieuwe overleggen zijn de Project Advisory Board en de Community of Practice. De Project Advisory Board neemt op directeurenniveau de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te prioriteren en monitoren op het projectenportfolio. In de Community of Practice komen projectleiders uit de hele organisatie samen om te leren van elkaars ervaringen. Zij geven gezamenlijk invulling aan de projectmethodiek en een toolbox vol hulpmiddelen en templates en van elkaars ervaringen te leren. De methodiek en toolbox komen binnenkort beschikbaar voor heel GGZ inGeest. Daarnaast wil het Projectenbureau er nog in 2020 voor zorgen dat alle collega’s verbeterideeën kunnen aandragen om het projectportfolio te vullen. Damoiseaux: “Het verder verbeteren van onze organisatie doen we namelijk met zijn allen.”

Volgende pagina: