Cliëntenportaal

Klaas Nieuwhof

Cliëntenportaal geeft patiënt meer regie over eigen zorgproces

Via het nieuwe cliëntenportaal kunnen patiënten binnenkort afspraken en hun behandelplan inzien. De komende jaren hoopt ICT het portaal langzaam verder uit te breiden.

“We leven in een tijd dat patiënten meer regie willen hebben over hun eigen zorgproces”, zegt ICT-directeur Klaas Nieuwhof. “Een voorwaarde daarvoor is dat je inzicht hebt in je eigen medische gegevens. Wettelijk gezien zijn we bovendien verplicht om een digitaal dossier aan te bieden. Een cliëntenportaal is dan het meest toegankelijk. Ook als GGZ inGeest willen we graag inzicht bieden in wat we vastleggen over een patiënt. Dit is een goede stap in het verbeteren van onze dienstverlening.”

De verwachting is dat patiënten vanaf december via het cliëntenportaal hun eigen behandelplan en afspraken inzien, door in te loggen met hun DigiD. In de zomermaanden heeft een groep patiënten het portaal al uitgeprobeerd. “Er was veel animo om aan de pilot mee te doen. Uiteindelijk hebben zo’n 45 patiënten actief deelgenomen en er was tevredenheid over deze eerste stap. We hebben er ook van geleerd. Het vereist van de behandelaar registratie die aangepast is aan de patiënt als raadpleger van die informatie.” De komende jaren wordt het portaal langzamerhand verder ontwikkeld. “Nu gaat het vooral om gegevens die ook in het elektronische patiëntendossier staan. Een volgende stap is het ontsluiten van andere bronnen waarin gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld uit het elektronisch voorschrijfsysteem. Landelijk krijgen we vaker te maken met regels die het delen van informatie met de patiënt verplicht stellen. De patiënt krijgt steeds meer de regie.”

Volgende pagina: