GGZ inGeest financieel

Raad van Bestuur

Sturen op herstel

We hebben een mijlpaal bereikt afgelopen maand! Er is de afgelopen maanden enorm veel werk verzet om de financiële steun van banken en verzekeraars rond te krijgen. Met heel veel waardering voor de inzet van collega’s en de bereidheid van banken en verzekeraars kan ik jullie melden dat vorige maand alle noodzakelijke handtekeningen onder het zogenaamde hoofdlijnenakkoord zijn gezet. Dit betekent dat we onze schuld aan de belastingdienst in een keer kunnen aflossen, iets meer dan de helft van de schuld aan de verzekeraars wordt kwijtgescholden, we de rest van die schuld pas vanaf 2024 hoeven terug te betalen en tenslotte aan de bank ook een flink deel kunnen aflossen. Hiermee kopen we tot 2024 tijd om de noodzakelijke verbetermaatregelen door te voeren.

Drietrapsraket Stap 1 was met de banken en verzekeraars afspraken maken over kwijtschelding van een deel van onze schulden en de ruimte om een flink deel van de opbrengst van Park Vogelenzang in te zetten om onze schuldenpositie bij de belastingdienst, de banken en de verzekeraars te verlichten. Daarmee zouden we tijd kopen voor stap 2 en 3. Stap 2 is het realiseren van het jaarplan 2021 zodat we geen nieuwe problemen veroorzaken en stap 3 is om de periode tot 2024 te gebruiken om een flink aantal fundamentele en blijvende veranderingen door te voeren in onze wijze van sturing op de zorginhoud en de bedrijfsvoering, resulterend in een financieel zelfstandige positie vanaf 2024. Het zetten van die handtekeningen maakte het ook mogelijk om het slepende traject van de jaarrekening 2020 af te ronden met een beperkt negatief resultaat van € 1,3 mln. Het is nog steeds niet wat het moet zijn, maar wel aanzienlijk beter dan het zou zijn geweest zonder die afspraken en zelfs een verbetering ten opzichte van 2018 en 2019. Ik ben enorm blij met dit resultaat en dat mogen we allemaal wel even zijn!!! Zoals gezegd kopen we hiermee tijd. Tijd om een goed resultaat in 2021 te realiseren. En dat vraagt ook de komende maanden nog extra aandacht van ons allemaal. Maar vooral tijd om nu echt de maatregelen door te voeren die een - voor de ggz - acceptabel financieel rendement in 2024 moet verbinden met de passende zorg. Op een manier die het herstel van patiënten bevordert en zorgt voor een werkomgeving waar het fijn werken is, samenwerking de norm is, we een beetje inschikken als het gaat om verschillen in werkwijzen en kunnen rekenen op gezamenlijk georganiseerde zorg, ondersteunende processen en ICT die soepel werken.

We hebben een mijlpaal bereikt. Een noodzakelijke maar niet voldoende randvoorwaarde voor toekomstig succes. Geen reden om gas terug te nemen. Wel een kans om de handschoen op te pakken en de uitdaging, om vanaf 2024 weer met trots volledig op eigen benen te kunnen staan, met veel energie aan te gaan. Ik reken ook voor die uitdaging op jullie inzet.