Thuiswerkbeleid

Femmy Paardekooper

Een deel van de tijd thuiswerken wordt normaal

Per 1 november 2021 heeft GGZ inGeest een nieuw thuiswerkbeleid. Medewerkers die thuis kunnen werken, kunnen dat nu minimaal één dag per week. Ze maken daarover afspraken met hun leidinggevende. “De afgelopen anderhalf jaar hebben we ervaren dat thuiswerken in veel functies goed mogelijk is”, legt Femmy Paardekooper (HR) uit. “Met name de mix van thuis én op kantoor werken werkt prima. Je kunt privé en werk beter op elkaar afstemmen en hebt minder reistijd. Veel overleggen kun je prima digitaal doen, dus je hoeft ook niet meer voor ieder overleg naar een andere locatie te gaan. Als organisatie willen we die voordelen graag behouden.” Minimaal 1 dag per week Uitgangspunt van het nieuwe thuiswerkbeleid is dat medewerkers die thuis kúnnen werken dat minimaal één dag per week doen – en ook minimaal één dag per week op locatie werken. Je maakt met je leidinggevende afspraken over hoeveel dagen je thuiswerkt en welke dagen dat zijn. Medewerkers in ondersteunende functies werken globaal de helft van de tijd thuis. En medewerkers van de poliklinieken werken gemiddeld 12,5 procent van de tijd thuis. “Medewerkers die locatiegebonden werken, bijvoorbeeld in de klinieken, blijven dat uiteraard doen.

Ook de medewerkers van de FACT-teams vallen nog niet onder het nieuwe thuiswerkbeleid. Eerst wordt bekeken of thuiswerken bij hun manier van werken past of gaat passen.”

Voorzieningen De organisatie biedt vergoedingen voor medewerkers die thuiswerken. Zo geldt voor iedereen een vergoeding van twee euro per volledige thuiswerkdag. “Die vergoeding is bedoeld voor extra uitgaven aan onder meer koffie of thee en verwarming. Daarnaast is er een budget van maximaal 600 euro voor een periode van vijf jaar om je thuiswerkplek verantwoord in te richten. De aanschaf van bijvoorbeeld een bureaustoel, een beeldscherm of een toetsenbord kun je dan achteraf declareren. Iedereen die afspraken heeft gemaakt over thuiswerken krijgt bovendien een Chromebook en een mobiele telefoon van het werk.”

Informele contacten Femmy verwacht dat thuiswerken uiteindelijk volledig ingeburgerd zal raken. “Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om wekelijks op kantoor te zijn. In het veelbesproken ‘praatje bij de koffieautomaat’ bespreek je soms ook persoonlijke dingen. Die informele contacten hebben veel mensen wel gemist de afgelopen tijd. Ook voor de samenhang in de teams en de binding met de organisatie is het goed om deels op locatie te werken.”

Projectgroep

Deels thuiswerken en deels op locatie werken heeft ook gevolgen voor onder meer de inrichting van de werkplekken op de verschillende locaties, de ICT-middelen en gewenste ondersteuning. Op korte termijn start daarom een projectgroep die zich met deze onderwerpen bezighoudt – als vervolg op het nieuwe thuiswerkbeleid.