Acute dagbehandeling door IHT

Tamar Cnossen en Lucas Oudheusden

Met acute dagbehandeling kunnen patiënten meteen aan de slag

Intensieve thuisbehandeling (IHT) biedt sinds kort ook acute dagbehandeling. Dit betekent dat patiënten snel kunnen beginnen met verschillende trainingen. “Heel waardevol”, vinden GZ-psycholoog Tamar Cnossen en psychiater Lucas van Oudheusden. “Patiënten krijgen in de intensieve thuisbehandeling wel medicatie en steunende en structurerende gesprekken, maar soms komen ze toch te veel in de wachtmodus”, vertelt Tamar Cnossen. “De meerwaarde van acute dagbehandeling is dat ze in de acute fase meteen met de trainingen aan de slag kunnen gaan. Met in het achterhoofd Churchills motto: never waste a good crisis. Mensen zijn ontzettend gemotiveerd om de trainingen te volgen.” Lucas van Oudheusden: “Ik wil daaraan toevoegen dat in de gesprekken die wij voeren natuurlijk ook aspecten zitten die in die trainingen naar voren komen. De acute dagbehandeling geeft wel een enorme kwaliteitsimpuls en kader aan onze interventies.”

Voorkomen en verkorten De IHT Crisisdienst verzorgt sinds enkele jaren de intensieve thuisbehandeling van psychiatrische patiënten met verschillende problematiek. IHT staat voor Intensive Home Treatment. Deze vorm van ambulante behandeling is vooral in het leven geroepen om de frequentie en duur van klinische behandeling tegen te gaan.

Lucas: “IHT moet opnamen voorkomen en verkorten. Dit team werkt zeven dagen per week, en is van negen uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds bereikbaar voor de mensen die bij ons in zorg zijn. Zo nodig komen we ook op huisbezoek. Het idee is dat we in de thuissituatie dezelfde zorg kunnen leveren als in de kliniek.” Toevoeging aan het aanbod is dus de acute dagbehandeling. Tamar Cnossen heeft deze opgezet, samen met Senay Yagmur die net als zij de opleiding volgt tot klinisch psycholoog. “We bieden sinds kort de VERS-training, waarin patiënten leren om beter met hun emoties om te gaan. En de ‘positieve, cognitieve gedragtherapie’, waarin ze positief gedrag verder uitbouwen. Het gaat om twee groepen van acht patiënten. In september volgt dan nog de derde training: zelfmanagement. De komende maanden hopen we de acute dagbehandeling langzaam verder uit te breiden.”

IHT Haarlem Met o.a. het IHT Haarlem hebben we gesprekken gevoerd om te horen hoe zij de acute dagbehandeling vormgeven. Van hen hebben we geleerd over welk aanbod patiënten het meest tevreden zijn en het best de patiënt vooruit helpt. Hieruit hebben we een selectie gemaakt die aansluit bij de populatie in Amsterdam en waarover het team in Amsterdam het meest enthousiast is. We zijn gestart met drie onderdelen: VERS, positieve CGT en zelfmanagement. Eventueel breiden we het aanbod later uit, maar we wachten eerst de pilot af.

Samenwerking met Arkin In de crisisketen gaat GGZ inGeest de komende tijd verder nauwer samenwerken met Arkin. Deze samenwerking is bekrachtigd in een getekende samenwerkingsovereenkomst. Van Oudheusden: “Alle binnenkomende meldingen uit de veiligheidsregio voor crisisinterventie komen straks allemaal binnen via één centrale meldkamer. En er komt één team voor de beoordeling van de meest acute situaties. Ik ga er vanuit dat daarmee de snelheid van respons verder omhoog gaat, zodat voor de patiënt sneller de juiste zorg beschikbaar is.”

Volgende pagina: