Veiligheidscommissies nieuwe stijl

Benjamin Martens en Robert-Jan Both

‘Veiligheidscommissies zorgen ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken’

Sinds begin 2021 heeft GGZ inGeest één centrale veiligheidscommissie en decentrale veiligheidscommissies per locatie. Deze nieuwe structuur zorgt voor meer slagkracht. De commissies zorgen ervoor dat alle medewerkers veilig kunnen werken. “De commissies buigen zich bijvoorbeeld over ontruimingsplannen, bedrijfshulpverlening en de omgang met agressief gedrag”, vertelt Benjamin Martens, directeur. “Maar ze zorgen er ook voor dat installaties en systemen up-to-date zijn. Eigenlijk bemoeien ze zich met al het beleid dat erop gericht is dat medewerkers hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen.”

De nieuwe veiligheidscommissies besteden meer aandacht aan personeels- en arbozaken. Robert-Jan Both, beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid: “De psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijk onderdeel van het werk van de veiligheidscommissies, wat natuurlijk van belang is voor alle medewerkers. Om de slagkracht van de kwaliteitscommissies in bredere zin te verbeteren, is een aantal directeuren voorzitter of deelnemer geworden. Dat geldt ook voor de centrale veiligheidscommissie. Dat past bij de beweging die de hele organisatie maakt naar meer slagvaardigheid.” Benjamin Martens constateert dat de veiligheidscommissies nieuwe stijl steeds beter samenwerken. “In de nieuwe structuur gaat het om wederkerigheid. De centrale commissie ontwikkelt nieuw beleid, bijvoorbeeld naar aanleiding van een audit die er geweest is op basis van nieuwe wetgeving. De decentrale commissies zorgen ervoor dat dit beleid op alle locaties zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Andersom laten locaties weten wat er speelt, zodat daar weer beleid voor kan worden ontwikkeld.”

Voor de medewerkers van GGZ inGeest is er in principe niet zo veel veranderd. Robert-Jan Both: “Iedereen blijft gewoon zijn werk doen. Maar we proberen vanuit de centrale commissies inspanningen op het gebied van veiligheid wel beter te richten en op elkaar af te stemmen. De kans dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, is wel een stuk kleiner geworden.” Martens gaat ervan uit dat de veiligheidscommissies op elke locatie de teams op de hoogte houden van wat er speelt. “Dit is natuurlijk vooral werk op de achtergrond, waarvan je hoopt dat mensen er niets van merken. Als het goed is, voorkom je juist dat er dingen mis gaan. Medewerkers kunnen natuurlijk zelf ook zaken aankaarten bij de veiligheidscommissie van hun eigen locatie. Er is al een pagina Kwaliteit en Veiligheid op GGZ inSide, kopieer deze link in je browser op inSide: https://inside.ggzingeest.nl/groups/254-kwaliteit-en-veiligheid/welcome.

Volgende pagina: