Zorgregistratie is onmisbaar voor een goede behandeling

'Ons motto is in deze tijdig, volledig en correct', vertelt Ima Rhebok. Ima is sinds 2017 werkzaam als adviseur administratieve organisatie. 'Dat motto houdt in dat er van je wordt verwacht op tijd, zo volledig mogelijk en alles wat je aan (behandel)activiteiten doet te registreren. De registratie moet daarnaast ook correct zijn. Dit houdt in dat het volgens de regels is en in het juiste dossier terechtkomt.'

'Hoe je tijdig, volledig en correct registreert wordt uitgelegd en ondersteund door de Zorg-ALO (Zorgadministratie, -logistiek & -organisatie). Onze afdeling bestaat uit verschillende teams die allemaal een onderdeel van jouw zorgregistratie-werk ondersteunen. De Zorg-ALO is ook op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving waaraan je zorgregistraties moeten voldoen en zal je informeren als er iets veranderd is of als er zaken niet goed gaan.'

'De Zorg-ALO voert daarnaast alle administratieve handelingen uit die nodig zijn voor jou om te kunnen registeren: cliënten inschrijven, overplaatsen, uitschrijven - toegang regelen tot de juiste dossiers, ondersteuning bij agendavoering en cliënten-besprekingen, om er een paar te noemen.'

'Je krijgt als nieuwe zorgprofessional e-learnings om te leren hoe het elektronisch patiëntendossier (EPD) werkt. In een aparte e-learning vertellen we je alles over de basis van de financieringsvormen voor de zorg met bijbehorende wet- en regelgeving en de vertaling naar het behandelproces inclusief controlemaatregelen. Naast die e-learnings waar je zelf mee aan de slag gaat, kun je bij de Zorg-ALO terecht voor persoonlijke aandacht bij het wegwijs worden. Jaarlijks bieden we in januari een e-learning aan met de laatste wijzigingen in de wetten en regels.'

'Alvast een eerste tip: Loop op je eerste werkdag even binnen bij de Backoffice van de Zorg-ALO op je locatie. Zij zijn je eerste aanspreekpunt en de brug naar de centraal werkende teams van de Zorg-ALO.'