Onze manier van werken

We doen wat we beloven en maken af waar we aan beginnen

‘Het is goed om je regelmatig af te vragen hoe we eigenlijk werken bij GGZ inGeest. En dan bedoel ik niet de inhoud van je vak, maar de manier waarop je werkt. Je bént niet de organisatie, maar we verwachten wel van elkaar dat je er actief deel van uitmaakt. En wat verwachten we dan eigenlijk van elkaar?’ Harke Jan Rolle is afdelingsmanager in onze locatie Van Hilligaertstraat. Samen met psychiater Ralph Kupka en een groep collega’s heeft hij zich gebogen over de manier waarop wij werken.

Harke Jan: ‘Je zou kunnen zeggen, dat iedereen die bij GGZ inGeest werkt - in de zorg of de ondersteuning, dat maakt niets uit – in een soort driehoek zit. Een hoekpunt richt zich op de cliënt, zeg maar degene voor wie je het doet. Dat hoeft trouwens niet altijd een cliënt te zijn, maar kan ook een andere collega zijn. Wanneer je in de ondersteuning werkt bijvoorbeeld.’

‘Een tweede hoekpunt is de binding met je beroepsgroep. Je bent bijvoorbeeld net als ik verpleegkundige. Je blijft je in je vak ontwikkelen, net als je medeverpleegkundigen binnen én buiten onze organisatie.’

Ralph: ‘Als derde mag natuurlijk de organisatie zelf niet ontbreken. Met het afsluiten van een arbeidscontract hebben jij en GGZ inGeest een afspraak gemaakt. GGZ inGeest zorgt ervoor dat je op een veilige, prettige en productieve manier kunt werken en dat je bent verzekerd van een inkomen. Jij hebt beloofd je in te zetten voor de organisatie, van kwaliteit van zorg en productie tot collegialiteit en werksfeer. We stellen dus eisen aan elkaar.’

‘Als je nu vanuit die drie bindingen kijkt, wat verwachten we dan eigenlijk van elkaar? Welke eigenschappen moet je als collega van GGZ inGeest hebben? We hebben dat zo duidelijk mogelijk opgeschreven in vijf verwachtingen.’

‘Ten eerste: alles wat we doen, doen we professioneel, zakelijk en rechtvaardig. Ten tweede spreken we elkaar aan als we de indruk hebben dat dingen niet goed lopen, in plaats van dat we conflicten vermijden waardoor problemen op de lange baan worden geschoven of zelfs nooit worden opgelost. We doen wat we beloven, en maken af waar we aan beginnen. Tenslotte zijn we natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor ons eigen handelen, maar we nemen daarnaast ook verantwoordelijkheid voor het geheel.’

‘Met het opschrijven van deze verwachtingen ben je er natuurlijk niet. We moeten het ook in de praktijk van alledag inbouwen. En dat doe je als collega bij GGZ inGeest in je team, op je afdeling, en uiteindelijk in de gehele organisatie,’ besluit Harke Jan.