Professioneel en in regie

'Iedere behandeling bij GGZ inGeest is toonaangevend en professioneel. Aan het hoofd van iedere behandeling staat een regiebehandelaar. Die is optimaal betrokken bij cliënt en behandelaar en monitort het behandelproces,' aldus Heleen Schaffels. Heleen is geneesheer-directeur van GGZ inGeest.

'Als geneesheer-directeur bewaak ik de kwaliteit van de zorg. Dat doe ik natuurlijk niet alleen en ik kan ook niet bij iedere behandeling betrokken zijn, dat spreekt voor zich.'

'Dus dan komt de regiebehandelaar in beeld. Daar komen dagelijks alle lijntjes samen en die overziet de behandeling van de cliënt als geheel.'

'Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in ons professioneel statuut. Als professional vind je daar wat je mag en wat je moet in verschillende fasen van een behandeling. En ook wie regiebehandelaar mag zijn en welke verantwoordelijkheden daar precies bij horen.'

'Het professioneel statuut vind je in ons kwaliteitshandboek. Daarin vind je trouwens allerlei instellingsbrede protocollen en procedures. Welke vraag je ook hebt over regelingen omtrent het primaire zorgproces of de ondersteuning: je zoekt het antwoord eerst in ons kwaliteitshandboek.'

'Het kwaliteitsstatuut is weer een ander verhaal. Dat informeert cliënten, naasten en andere geïnteresseerden over wat je kunt verwachten als je bij ons in zorg komt en hoe wij de kwaliteit van onze zorg bewaken. Zo bevat het bijvoorbeeld informatie over het aanmeldproces, over hoe wij waken over de professionaliteit van onze medewerkers en hoe ons klachtenbeleid werkt.'

'Kortom, de statuten en het kwaliteitshandboek zijn essentieel in de zorg die we dagelijks leveren. Je vindt ze op ons intranet GGZ inSide.'

'Veel van de gegevens die we in ons werk gebruiken zijn natuurlijk privacygevoelig. Daarom vragen we iedere medewerker de e-learning Privacybescherming en informatieveiligheid te volgen.'