Samen op eigen wijze

Binnen GGZ inGeest ligt de lat hoog: we leveren dagelijks topsport om onze cliënten de beste zorg te bieden, van preventie tot hoogcomplexe zorg.

Wat we doen is goed, en we willen nog beter. We zijn een organisatie met een stevige academische inbedding waar veel professionals worden opgeleid. Waar onderzoek wordt geïnitieerd en uitgevoerd en wetenschappelijke inzichten breed worden toegepast. Waar voortdurend wordt geleerd van de ervaringen van onze cliënten en we herstelondersteunende zorg vormgeven samen met onze netwerkpartners.

Ik zet me als bestuurder er graag voor in dat dit nog meer merkbaar en voelbaar wordt voor onze cliënten en hun naasten, op een manier die ook recht doet aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Onze visie en missie We leveren toonaangevende en persoonlijke psychische gezondheidszorg. Onze zorg is op maat en we maken gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het uitgangspunt dat lichaam en geest één geheel zijn. Bij de behandeling werken we waar mogelijk altijd samen met de cliënt, zijn omgeving en met netwerkpartners. Wencke de Wildt raad van bestuur