Veiligheid begint bij jezelf

Lees dus de veiligheidsinstructievan jouw locatie!

Weet wat je moet doen in geval van nood. Lees dus in de veiligheidsinstructie van jouw locatie hoe te handelen bij brand, ontruiming, persoonsalarmering of andere beveiligingszaken. De veiligheidsinstructies vind je hiernaast en ook op ons intranet GGZ inSide in de groep Veiligheid locaties.

Veiligheidsincidenten melden we bij GGZ inGeest via het Veiligheid Management Systeem (VMS). Het meldingsformulier vind je onder de knop Incident melden op de entreepagina van GGZ inSide.

Je kunt ‘blame free’ en dus volkomen veilig je meldingen doen. Je hoeft niet te vrezen voor disciplinaire maatregelen of juridische procedures naar aanleiding van je melding. Het gaat er om dat we van incidenten leren en waar mogelijk herhaling voorkomen.

Samen staan we pal voor de veiligheid van onze cliënten en collega's.

Jacques van Goeverden, Beleidsmedeweker veiligheid