Het eerste contact met je cliënt

Vooral in het eerste contact wordt in non-verbaal gedrag en handelingen voor een groot deel de toon gezet voor de kwaliteit van het verdere contact met je cliënt. Daarom is het zaak dit eerste contact optimaal te laten verlopen.

De intake

De intake bestaat uit een anamnese en een psychiatrisch onderzoek. Alle informatie vermelden we in het centraal diagnostisch verslag (CDV) in ons eektronisch patiëntendossier Quarant.


Waar mogelijk vullen we de intake aan met een hetero-anamnestisch onderzoek.


De intaker meldt bij de cliënt dat we niet alleen hem of haar, maar ook familie standaard bij de behandeling betrekken.

1 maal face-to-face met regiebehandelaar

In iedere behandeling en DBC is minimaal 1 face-to-face contact met de regiebehandelaar verplicht.


In het professioneel statuut vind je de eisen die aan een regiebehandelaar worden gesteld.

Patiëntenfolders

We geven verschillende patiëntenfolders uit. Ze behandelen onderwerpen als: onze behandeling, feedback, verplichte zorg en e financiële kant van de behandeling.Onze website

Onze website is specifiek afgestemd op de informatiebehoeften van patiënten, familie en naasten en van verwijzers. De vraaggestuurde en gebruiksvriendelijke site is prikkelarm van opzet.