Meten en weten

Om meer zicht te krijgen hoe effectief onze behandelingen zijn maken we gebruik van verschillende vragenlijsten.

ROM

Bij het begin van een behandeling vult de cliënt een vragenlijst in. Tijdens en na de behandeling vragen we de patiënt dit te herhalen.


Met deze routine outcome monitoring (ROM) meten we of de behandeling helpt om de klachten te verminderen.


We meten:

  • hoe het met de behandeling gaat
  • hoe het met de klachten gaat
  • hoe de cliënt zich voelt
  • aan welke zorg de cliënt behoefte heeft

CAN

Een van de vragenlijsten die we gebruiken is de Camberwell assessment of need (CAN). Hiermee meten we de zorgbehoefte van cliënten. Internationaal is dit de meest gebruikte vragenlijst voor dit doel.


De CAN stelt vragen over maar liefst 22 verschillende levensgebieden.


Er is ook een verkorte vragenlijst die bekend staat onder de naam CANSAS.

HoNOS

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is een observatielijst en wordt dus niet door de patiënt zelf, maar door de behandelaar ingevuld.


De uitkomst geeft een beeld hoe het geestelijk en sociaal functioneren van de patiënt op een bepaald ogenblik is.


Met de HoNOS evalueren we de behandeling of begeleiding.CQI

Ieder jaar of aan het einde van de behandeling krijgt de patiënt een vragenlijst toegestuurd waarin we vragen hoe tevreden ze zijn over hun behandeling bij GGZ inGeest.


Daarvoor gebruiken we de CQI, de consumer quality index. De resultaten helpen ons onze zorg steeds verder te verbeteren.