Omgaan met incidenten

"Als je werkt in de zorg krijg je nog wel eens te maken met agressie. Soms van cliënten, soms van naasten. Je voelt angst, machteloosheid of boosheid. Goed voorbereid zijn is dan het belangrijkste."

Martin Bulk en Christine Kootstra,
de-escalatietrainers

De-escalatietraining

In de de-escalatietraining krijg je inzicht in het gedrag van de cliënt en jouzelf als hulpverlener.


Je leert preventieve vaardigheden en methodes voor het hanteren van verbaal agressief en/of lastig gedrag.


Na de training kun je emoties ombuigen in een gesprek en stel je effectief grenzen aan agressie.


Je leert je persoonlijke valkuilen herkennen en daarmee rekening te houden.

Risico-analyse huisbezoek

Tijdens een huisbezoek loop je meer risico dan waaneer je op een locatie van GGZ inGeest met cliënten spreekt.


Daarom maak je van tevoren altijd een bewuste inschatting van de risico's en neem je voor zover mogelijk voorzorgsmaatregelen.


Je denkt na over wat je wel of niet meeneemt en je zorgt dat altijd bekend is waar je wanneer bent. In uiterste gevallen kun je de politie inschakelen.Incidenten melden VMS

Alle incidenten of bijna-incidenten en gevaarlijke situaties met betrekking tot cliënten, medewerkers en gebouwen melden we in het VMS.


Op de entreepagina van GGZ inSide vind je een meldknop waarmee je rechtstreeks in het VMS terecht komt.


Verplichte vragen zijn gemerkt met een sterretje. Tussentijds opslaan van je melding is mogelijk.Bedrijfsopvangteam

Het Bedrijfsopvangteam (BOT) biedt individuele medewerkers opvang wanneer zij betrokken zijn geweest bij een nare of schokkende gebeurtenis in het werk.


Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die de medewerker zo aangrijpt dat zijn denken en doen er enkele dagen door wordt beheersd. Er kan ook sprake zijn van een optelsom van een aantal minder ingrijpende gebeurtenissen.