Onze behandeling

We bieden behandeling binnen onze FACT-, ACT- en VIP-teams zoveel mogelijk ‘op maat’ aan. Toegesneden op de actuele wensen en behoeften van de cliënt.

Behandelprogramma's

Onze werkwijze is gebaseerd op de beginselen van het FACT. We behandelen patiënten conform de geldende multidisciplinaire richtlijnen.


Uitgangspunt is dat alle cliënten die in behandeling zijn bij onze teams een zo breed mogelijk aanbod van therapeutische en evidence-based interventies krijgen, zowel individueel als groepsgewijs.

In deze opzet maken we onderscheid tussen het basisbehandelaanbod en het modulaire aanbod.


Het basisaanbod wordt door elk team geboden. Het modulaire aanbod bieden we clusterbreed aan. Het is voor alle cliënten uit alle teams toegankelijk.

Basisaanbod

Modulair behandelaanbod

 • diagnostiek
 • medicatie
 • crisispreventie
 • systeemondersteuning
 • motivering
 • herstelondersteuning
 • psycho-educatie
 • ROM
 • somatische screening
 • eHealth
 • trajectbegeleiding
 • IPS
 • maatschappelijk werk
 • systeembegeleiding
 • psychologisch onderzoek/ nadere diagnostiek
 • cognitieve gedragstherapie
 • inzet verslavingsdeskundigheid
 • inzet ervaringsdeskundigheid
 • EMDR

IPS

eHealth

Individuele plaats en steun (IPS) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen betaald werk te krijgen en te houden.


In alle FACT-teams werkt een speciale IPS-coach. Iedere twee jaar toetst Kenniscentrum Phrenos de modelgetrouwheid van ons team. Daarbij heeft ons team dit jaar een score in de hoogst mogelijke categorie gehaald.


Voor eHealth maken wij gebruik van een speciaal behandelplatform. Op dit platform vind je een groot aantal modules rond herstel.


Voordat je eHealth gaat gebruiken leer je in de online eHealth-training alle mogelijkheden van het behandelplatform. Ook maak je kennis met het uitgebreide aanbod van beschikbare behandelmodules.Behandelplancyclus

Bij de afronding van de intakefase stellen wij mede op basis van de uitkomsten van de CAN (Camberwell Assessment of Need) en de HONOS (Health of the Nation Outcome Scales) het behandelpan op.


Met iedere cliënt houd je minimaal een keer per jaar een evaluatie van het behandelplan, waarna we het behandelplan zo nodig bijstellen.

Voor de evaluatie nemen we de CAN en HONOS opnieuw af. Tijdens het bilateraal overleg nemen we de checklist modules psychotische stoornissen door.


De jaarlijkse behandelplancyclus ziet er als volgt uit: