Onze overleggen

Binnen ons cluster overleggen we op verschillende plaatsen en niveau's. Regelmatig hebben we een casuïstiekoverleg, intervisie, werkoverleg, bijeenkomsten van het
F-ACTforum en clustermiddagen.

Casuïstiek

Het casuïstiekoverleg heeft tot doel te evalueren, informeren of het beleid bij te stellen naar aanleiding van een gerezen behandelvraag.


Het overleg vindt xx plaats en het gehele multidisciplinaire team is aanwezig.

Intervisie

Met intervisie verbeteren we het beroepsmatig functioneren van het team door het inbrengen van casuïstiek uit de praktijk en hier met behulp van collega's op te reflecteren.


Het overleg vindt xx plaats. Bij het overleg is het hele team aanwezig, behalve de afdelingsmanager en de co-assistent.

Werkoverleg

Deze tekst moeten we nog aanvullen.

Clustermiddagen

Deze tekst moeten we nog aanvullen.

F-ACTforum

In het F-ACTforum op GGZ inSide wisselen psychiaters en regiebehandelaren informatie uit.


Vier keer per jaar organiseert het F-ACTforum een speciale F-ACTmiddag. De middagen gaan over allerlei onderwerpen die met behandeling te maken hebben.