Onze overleggen

Binnen ons cluster overleggen we op verschillende plaatsen en niveau's. Regelmatig hebben we een casuïstiekoverleg, intervisie, werkoverleg, bijeenkomsten van het
FACT-forum en clustermiddagen.

Casuïstiek

Het casuïstiekoverleg heeft tot doel te evalueren, informeren of het beleid bij te stellen naar aanleiding van een gerezen behandelvraag.


Het overleg vindt 1 keer per maand plaats en het gehele multidisciplinaire team is aanwezig.Intervisie

Met intervisie verbeteren we het beroepsmatig functioneren van het team door het inbrengen van casuïstiek uit de praktijk en hier met behulp van collega's op te reflecteren.


Intervisie doen we 1 keer per maand. Het hele team is aanwezig, behalve de afdelingsmanager en de co-assistent.

Werkoverleg

In het werkoverleg informeren we elkaar over nieuwe ontwikkelingen. We evalueren onze werkprocessen en maken samen het teambeleid.


De frequentie van het werkoverleg verschilt per team. Het hele multidisciplinaire team is erbij.

Clustermiddagen

Tijdens de clustermiddagen bespreken we allerlei behandelinhoudelijke thema's. We wisselen onderling onze ervaringen uit en zoeken de verbinding tussen de teams.


We organiseren de clustermiddagen 2 keer per jaar.


FACT-forum

In het FACT-forum op GGZ inSide wisselen psychiaters en regiebehandelaren informatie uit.


Vier keer per jaar organiseert het FACT-forum een speciale FACT-middag. De middagen gaan over allerlei onderwerpen die met behandeling te maken hebben.