Onze overleggen

Binnen ons cluster overleggen we op verschillende plaatsen en niveau's. Regelmatig hebben we een casuïstiekoverleg, intervisie, werkoverleg, bijeenkomsten van het
FACT-forum en clustermiddagen.

FACT overleg

Het FACT overleg heeft tot doel het bespreken/ bijstellen van de interventies en het verdelen van afspraken met patiënten die op het FACT bord staan en dus intensieve en middels shared caseload zorg nodig hebben, waarbij het doel is crisis en opname te voorkomen. Het overleg vindt dagelijks plaats van 9.00 uur tot uiterlijk 9.30 uur, met alle medewerkers uit het multidisciplinaire team die op de betreffende dag aanwezig zijn.

Casuïstiek

Het casuïstiekoverleg heeft tot doel te evalueren, informeren of het beleid bij te stellen naar aanleiding van een gerezen behandelvraag. Het overleg vindt 1 keer per maand plaats en het gehele multidisciplinaire team is aanwezig.

Intervisie

Met intervisie verbeteren we het beroepsmatig functioneren van het team door het inbrengen van casuïstiek uit de praktijk en hier met behulp van collega's op te reflecteren. Intervisie doen we 1 keer per maand. Het hele team is aanwezig, behalve de afdelingsmanager en de co-assistent.

Werkoverleg

In het werkoverleg informeren we elkaar over nieuwe ontwikkelingen. We evalueren onze werkprocessen en maken samen het teambeleid. De frequentie van het werkoverleg verschilt per team. Het hele multidisciplinaire team is erbij.

Overleg WvGGZ

In dit overleg wordt BOPZ/WvGGZ gerelateerde casuïstiek ingebracht en vragen in een breder verband behandeld, onder leiding van de Geneesheer-directeur.

De frequentie van het werkoverleg is 2 keer per maand. Deelname van degenen die casuïstiek inbrengen, het overleg is toegankelijk voor alle disciplines.

Clustermiddagen

Tijdens de clustermiddagen bespreken we allerlei behandelinhoudelijke thema's. We wisselen onderling onze ervaringen uit en zoeken de verbinding tussen de teams.

We organiseren de clustermiddagen 2 keer per jaar.

Agendaoverleg

In het agendaoverleg beslissen afgevaardigden uit de teams over de werkkaders en het jaarplan van het cluster.

De directeur van het cluster is voorzitter van dit beleidsoverleg.
FACT-forum

In het FACT-forum op GGZ inSide wisselen psychiaters en regiebehandelaren informatie uit.

Vier keer per jaar organiseert het FACT-forum een speciale FACT-middag. De middagen gaan over allerlei onderwerpen die met behandeling te maken hebben.
Onze clusterstructuur