Registreren en rapporteren

Om declaratie van onze geleverde zorg mogelijk te maken is het uiteraard nodig goed en tijdig te registreren welke zorg wij leveren. Onze zorgadministratie helpt door wet- en regelgeving te vertalen in richtlijnen en de juiste wijze van registratie. Ook ondersteunen ze behandelaren bij individuele vragen rond de registratie van zorg in het patiëntendossier.

De diagnose

Voor de registratie van de diagnose baseren wij ons op de DSM-5. In de DSM-5 is het meerassige systeem uit de DSM-IV verdwenen. De GAF-score (as 5 in DSM-IV) moet wel worden ingevuld.


Op ons intranet GGZ inSide vind je uitgebreide informatie van onze afdeling zorgadministratie.

Het behandelplan

Tijdens het intakegesprek bespreken behandelaar en cliënt de problemen die de laatste heeft en met welke behandeling wij kunnen helpen.


Alle afspraken leggen we vast in het behandelplan. We vragen de instemming van de cliënt voordat de behandeling kan beginnen.


Vervolgens krijgt de cliënt een kopie van het behandelplan.

DBC

Binnen de DBC-sytematiek bestaan veel regels. Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, heeft onze zorgadministratie per onderdeel van de sytematiek een toelichting gemaakt.


Deze toelichting op onderdeel vind je op ons intranet GGZ inSide.

ValueCare

Een behandeling kun je natuurlijk alleen declareren wanneer alles goed is bijgehouden in het dossier.


Om niets te vergeten gebruiken we ValueCare. Dat programma geeft je waarschuwingen wanneer er nog acties openstaan in het dossier van de patiënt en wijst je de weg om deze uit te voeren.

VMS

In VMS, ons veiligheidsmanagementsysteem, registreren wij verschillende zaken. Het is de plek waar we schadeclaims en incidenten melden. Ook gebruiken we het systeem om klachten van patiënten af te handelen.

Brieven schrijven

Tijdens de behandeling communiceren we op vaste momenten met de verwijzer van de cliënt. Deze (digitale) correspondentie bestaat in ieder geval uit:


  • intakebrief
  • voortgangsbrief (jaarlijks)
  • ontslagbrief


Brieven worden door ons uitsluitend beveiligd verzonden.