Signaleringsplan

Een psychische crisis voorkomen is uiteraard altijd beter dan een crisis behandelen. Om de kenmerken van een naderende crisis beter te herkennen maken we gebruik van signaleringsplannen.

Signaleringsplan

Het voornaamste doel van het signaleringsplan is het voorkomen van een terugval. Het signaleringsplan helpt cliënten, hun familie en naasten en hulpverleners in een vroeg stadium de eerste verschijnselen van een dreigende terugval te herkennen.


Het plan helpt de cliënt hulp te vragen voordat hij of zij uit balans raakt. Het plan helpt naasten en hulpverleners in te schatten wanneer actie nodig is.

Het signaleringsplan bestaat daarom uit twee delen:


  1. Een beschrijving van vroege voortekenen van een terugval. Deze zijn vaak een aantal dagen of weken voor de terugval al zichtbaar. Ze kunnen als een waarschuwingssignaal worden opgevat.
  2. Een actieplan. Dit is een beschrijving van wat je het beste kan doen wanneer er een terugval dreigt.