Onze zorglijnen en behandeling

We bieden behandeling binnen specialistische zorglijnen zoveel mogelijk ‘op maat’ aan. Toegesneden op de actuele wensen en behoeften van de patiënt.

Ons behandelaanbod

GGZ inGeest biedt topklinische zorg. Dit houdt in dat we zowel in de basis-ggz als in onze specialistische zorg werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij hebben een eigen afdeling die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek: onderzoek & innovatie.

Onze behandelprogramma's zijn gebaseerd op algemeen geldende normen en de resultaten van ons eigen wetenschappelijk onderzoek.

Uitgangspunt is dat alle patiënten die in behandeling zijn bij onze zorglijnen een zo breed mogelijk aanbod van state of the art therapeutische en evidence-based interventies krijgen, zowel individueel als groepsgewijs.


Basis GGZ

Specialistische zorglijnen

Prezens is het onderdeel van GGZ inGeest wat behandeling in de basis-ggz biedt. Ons aanbod in de basis-ggz bestaat uit 4 onderdelen:

 • preventief aanbod in de vorm van adviesgesprekken, cursussen en bijeenkomsten en mental health first aid (MHFA)
 • kortdurende behandeling voor mildere psychische klachten
 • behandeling bij langdurende psychische problemen HoPE
 • praktijondersteuning in de huisartspraktijk (POH)

Prezens heeft het keurmerk 'Basis GGZ' van de stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

De specialistische poliklinische hulp hebben we georganiseerd in zorglijnen met ieder een eigen specialiteit.

 • angst & depressie
 • autismespectrumstoornissen
 • bipolaire stoornis
 • persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma
 • psychosomatische klachten en hiv
 • jongvolwassenen
 • ouderen

Boegbeelden

eHealth

De inhoudelijke behandelingen binnen de zorglijnen zijn het domein van de boegbeelden. Deze boegbeelden, die allemaal zowel clinici als gepromoveerde onderzoekers zijn, bewaken dat ons aanbod state of the art is.

Het behandelaanbod is dan ook op alle locaties binnen de zorglijn geharmoniseerd en geoptimaliseerd. De boegbeelden zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied de teams bereiken.

Voor eHealth maken wij gebruik van een speciaal behandelplatform. Op dit platform vind je een groot aantal modules rond herstel.

Voordat je eHealth gaat gebruiken leer je in de online eHealth-training alle mogelijkheden van het behandelplatform. Ook maak je kennis met het uitgebreide aanbod van beschikbare behandelmodules.