Meten en weten

Om meer zicht te krijgen hoe effectief onze behandelingen zijn maken we gebruik van verschillende vragenlijsten.

ROM

Bij het begin van een behandeling vult de cliënt een vragenlijst in. Tijdens en na de behandeling vragen we de patiënt dit te herhalen.

Met deze routine outcome monitoring (ROM) meten we of de behandeling helpt om de klachten te verminderen.

We meten:

  • hoe het met de behandeling gaat
  • hoe het met de klachten gaat
  • hoe de cliënt zich voelt
  • aan welke zorg de cliënt behoefte heeft

HoNOS

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is een observatielijst en wordt dus niet door de patiënt zelf, maar door de behandelaar ingevuld.

De uitkomst geeft een beeld hoe het geestelijk en sociaal functioneren van de patiënt op een bepaald ogenblik is.

Met de HoNOS evalueren we de behandeling of begeleiding.

CQI

Ieder jaar of aan het einde van de behandeling krijgt de patiënt een vragenlijst toegestuurd waarin we vragen hoe tevreden ze zijn over hun behandeling bij GGZ inGeest.

Daarvoor gebruiken we de CQI, de consumer quality index. De resultaten helpen ons onze zorg steeds verder te verbeteren.