Omgaan met incidenten

"Als je werkt in de zorg krijg je nog wel eens te maken met agressie. Soms van cliënten, soms van naasten. Je voelt angst, machteloosheid of boosheid. Goed voorbereid zijn is dan het belangrijkste." Martin Bulk en Christine Kootstra, de-escalatietrainers

Incidenten melden VMS

Alle incidenten of bijna-incidenten en gevaarlijke situaties met betrekking tot cliënten, medewerkers en gebouwen melden we in het VMS.

Op de entree pagina van GGZ inSide vind je een meldknop waarmee je rechtstreeks in het VMS terecht komt.

Verplichte vragen zijn gemerkt met een sterretje. Tussentijds opslaan van je melding is mogelijk.

Bedrijfsopvangteam

Het Bedrijfsopvangteam (BOT) biedt individuele medewerkers opvang wanneer zij betrokken zijn geweest bij een nare of schokkende gebeurtenis in het werk.

Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die de medewerker zo aangrijpt dat zijn denken en doen er enkele dagen door wordt beheerst. Er kan ook sprake zijn van een optelsom van een aantal minder ingrijpende gebeurtenissen.