Behandelen in de basis GGZ

Er zijn in de basis GGZ 4 zorgproducten die we prestaties noemen. Kort (plusminus 5 sessies), middel (plusminus 8 sessies), intensief (plusminus 10 sessies) en chronisch. De prestatie chronisch is bij Prezens vormgegeven in het chronisch zorgpad HoPE.

Onze kortdurende behandeling

"Bij de bevalling van mijn eerste kindje ging veel mis. Dat was heel heftig, maanden erna kon ik er nog niet van slapen. Toen kwam ik bij Prezens. Met vier keer EMDR-therapie heb ik de gebeurtenissen verwerkt. Het was alsof het nare gevoel gewoon oploste." Lisanne, cliënte kortdurende behandeling van Prezens (niet haar echte naam)

Kort, middellang of laagfrequent In de generalistische basis GGZ bieden we kortdurende behandelingen voor lichte tot matige psychische problemen.

Verwijzing Voor een verwijzing naar onze kortdurende behandeling is een verwijsbrief noodzakelijk. De verwijzing naar de basis GGZ onderscheidt zich van specialistische ggz in:

  • vermoeden DSM 5 stoornis
  • ernst problematiek
  • risico
  • complexiteit van de klachten
  • beloop van de klachten

Behandelvormen

Binnen de basis GGZ bieden wij diverse behandelingen, met name cognitieve gedragstherapie en EMDR, met een goed resultaat voor uiteenlopende klachten en diagnoses, zoals angst, depressie en trauma.

Cognitieve gedragstherapie Bij veel behandelingen maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij gaan we er van uit dat de klachten van de cliënt grotendeels in stand worden gehouden door zijn of haar gedachten en gedrag. De psychische klachten nemen af door de gedachten en het gedrag met diverse technieken vanuit de CGT te veranderen.

EMDR Traumatische klachten behandelen we meestal met EMDR. Met deze behandeling helpen we de cliënt om een nare gebeurtenissen of schokkende ervaringen beter te verwerken. Doel is om de hele nare en heftige gevoelens te verminderen en beheersbaar te maken.

Farmacotherapie

Soms is het nodig om de behandeling te combineren met medicatie. Hiervoor verwijzen we clienten door naar de psychiater.

Online

Naast gesprekken op 1 van onze locaties werken we ook met online behandelingen. Zo kan de cliënt ook vanuit huis informatie opzoeken, opdrachten maken en contact hebben met de behandelaar.

Groepen Naast individuele therapie bieden wij ook een aantal groepstherapieën aan, bijvoorbeeld gericht op moeders met angst- en depressieve klachten postpartum.

Teams en samenwerking

De teams binnen de kortdurende behandelingen van Prezens bestaan uit (gz-)psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (consultatieve) psychiaters. Wij werken waar mogelijk samen met onder andere wijkteams, preventiewerkers en de POH-GGZ.

Ook heeft Prezens korte lijnen met de specialistische afdelingen van GGZ inGeest. Zo kunnen wij snel opschalen naar een intensievere behandeling wanneer dat noodzakelijk is.