Onze overleggen

Binnen ons cluster overleggen we op verschillende plaatsen en niveaus. Regelmatig hebben we een casuïstiekoverleg, intervisie, werkoverleg en Prezensmiddagen.

Casuïstiek

Het casuïstiekoverleg heeft tot doel te evalueren, informeren of het beleid bij te stellen naar aanleiding van een gerezen behandelvraag.

Het overleg vindt 1 keer per maand plaats en het gehele multidisciplinaire team is aanwezig.

Intervisie

Met intervisie verbeteren we het beroepsmatig functioneren van het team door het inbrengen van casuïstiek uit de praktijk en hier met behulp van collega's op te reflecteren.

Intervisie doen we 1 keer per maand. Het hele team is aanwezig, behalve de afdelingsmanager en de co-assistent.

Werkoverleg

In het werkoverleg informeren we elkaar over nieuwe ontwikkelingen. We evalueren onze werkprocessen en maken samen het teambeleid.

De frequentie van het werkoverleg verschilt per team. Het hele multidisciplinaire team is erbij.

Prezensmiddagen

Tijdens de clustermiddagen bespreken we allerlei behandelinhoudelijke thema's. We wisselen onderling onze ervaringen uit en zoeken de verbinding tussen de teams.

We organiseren de Prezensmiddagen drie keer per jaar.