Onze praktijkondersteuning

Als praktijkondersteuner (POH-GGZ) krijg je te maken met cliënten met zeer uiteenlopende psychische klachten. Zoals mensen met onder andere depressieve of angstklachten, stress, burn-out, rouwverwerking of relatieproblemen. Het is daarom belangrijk dat je creatieve oplossingen kunt bedenken, ook buiten de gebaande paden.

Ondersteuning in de huisartspraktijk

Regie bij huisarts Onze praktijkondersteuners ggz (POH-ggz) werken onder de regie van de huisarts. Door een adequate screening geeft de ondersteuner inzicht in de aard en ernst van de klachten en stelt een vervolgbehandeling vast.

Korte lijnen

Onze ondersteuners hebben korte lijnen met de collega's van de basis GGZ en specialistische ggz. Cliënten hebben soms tijdelijk een intensievere vorm van zorg nodig. Binnen GGZ inGeest hebben wij expertise om drempelloos zorg op- en af te schalen.

Veelzijdige zorg

De zorg van onze POH-ggz bestaat uit:

  • Consultatie
  • Screening en klachtgerichte diagnostiek
  • Kortdurende begeleiding en behandeling
  • Ondersteunen bij verwijzen
  • Zorg voor patiënten met complexe problematiek
  • Nazorg van stabiele psychiatrische patiënten, indien te complex voor huisarts
  • Zorg voor (ernstig zieke) moeilijk te verwijzen patiënten