Onze visie

Heel veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten. Door tijdige en overzichtelijke behandelingen en een preventief aanbod krijgen cliënten weer snel eigen regie en worden weerbaarder bij toekomstige stressvolle gebeurtenissen.

Onze visie op preventie en behandeling in de basis GGZ

Onze hulp richt zich met name op mensen met lichte of matige psychische problemen, of met stabiele chronische problemen.

Snel en laagdrempelig Ons aanbod is snel en gemakkelijk bereikbaar. Voor onze preventieve hulp of een gratis adviesgesprek is zelfs geen verwijzing nodig. De gratis online vragenlijst geeft snel meer zicht op de aard en ernst van psychische klachten.

Voor onze behandeling hanteren we zo kort mogelijke wachttijden. Naast gesprekken op één van onze locaties werken we ook met online behandelingen. Zo kan de cliënt ook vanuit huis informatie lezen, opdrachten maken, en contact hebben met zijn of haar behandelaar.

Samen Zowel in ons preventief aanbod, onze kortdurende behandeling als in onze hulp bij chronische klachten staan de wensen van de cliënt centraal. Samen met de cliënt en zijn of haar naasten stellen we doelen en bepalen we de beste weg om deze te bereiken.

Onze behandelingen zijn persoonlijk en altijd gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis. Prezens wil een bijdrage leveren om deze kennis uit te breiden.

Wanneer de doelen zijn bereikt, sluiten we de behandeling af. Als uit evaluaties blijkt dat de behandeling geen of onvoldoende verbetering geeft, zoeken we samen naar een oplossing binnen of buiten ons aanbod.

Altijd in de buurt We zijn altijd in de buurt en werken samen met huisartsen in hun praktijk of in het gezondheidscentrum en met buurthuizen en scholen. Ons zorgaanbod is dan ook altijd optimaal afgestemd op de actuele situatie in de wijk.

Ons jaarplan: focus op groei