De Wet verplichte ggz

Heleen Schaffels

Geneesheer-Directeur

Veranderingen in gedwongen behandeling


Wet verplichte ggz vanaf 2020


‘Op 1 januari 2020 is het zover. We gaan van de BOPZ naar de Wet verplichte ggz. En dat heeft nogal wat gevolgen. Zoals vaak bij de invoering van een nieuwe wet is ook nog niet alles helemaal duidelijk. En natuurlijk kunnen we ook niet alles voorspellen. Daarom is jullie feedback de komende tijd van levensbelang. Na 3 maanden gaan we alles doorlichten en waar dat moet passen we in onze procedures zaken aan. Landelijk wordt de wet na een jaar geëvalueerd.’


Heleen Schaffels (geneesheer-directeur GGZ inGeest) en de projectgroep hebben zich de afgelopen maanden goed voorbereid op de wetswijziging. ‘Samen hebben we alle gevolgen van de nieuwe wet voor onze werkwijze bekeken en de administratie zo efficiënt mogelijk ingericht. Dit magazine gaat over de belangrijkste veranderingen en wijst je de weg naar allerlei informatie over de nieuwe wet.’


Een andere weg

‘We zijn in de GGZ met deze wetswijziging een andere weg ingeslagen. We gaan van gedwongen opname naar gedwongen behandeling. In het veld zag je die beweging natuurlijk al, maar nu heeft het ook een basis in de wet. De BOPZ is een opnamewet. De rechter toetst vooraf alleen de gedwongen opname. Welke behandeling de patiënt vervolgens krijgt, wordt alleen door de rechter getoetst als de patiënt achteraf een klacht indient.’


‘De Wvggz is daarentegen een behandelwet. De gedwongen behandeling en de toetsing daarvan door de rechter staan dus centraal. De rechter beoordeelt het zorgplan. En wanneer je als behandelaar iets aan dat zorgplan wilt veranderen, moet je daar binnen 3 dagen na de wijziging opnieuw een uitspraak van de rechter over vragen. In de wet BOPZ bestaan veel verschillende maatregelen. In de Wet verplichte ggz is alleen sprake van een zorgmachtiging en een crisismaatregel. Echt een hele andere benadering.’


Overgangsjaar

‘Heel 2020 is trouwens een overgangsjaar. We hebben immers mensen in behandeling die nog een maatregel op basis van de BOPZ hebben en krijgen de eerste mensen binnen met een maatregel van de nieuwe wet. Ook daar hebben we ons landelijk zo goed mogelijk op voorbereid. Al bij de afgifte van maatregelen in 2018 hebben we er met de lengte rekening mee gehouden dat er in januari en februari geen maatregelen aflopen. Dat geeft ons de eerste maanden iets meer ruimte. Het betekent overigens wel dat we in november en december meer BOPZ-beoordelingen hebben.