De Wet verplichte ggz

Nico Weenink

Adviseur informatiemanagement

Jullie feedback is essentieel


De nieuwe wet heeft ook voor onze administratie flink wat gevolgen met de nodige effecten voor ons EPD en verschillende andere applicaties. Zo moeten we andere dingen gaan bijhouden, moeten we andere brieven versturen en zijn er nieuwe termijnen die we in de gaten moeten houden. Samen met alle gebruikers van Quarant kijken we wat er daarom allemaal moet veranderen in de processen en in het EPD,’ vertelt Nico Weenink. Hij is als adviseur informatiemanagement betrokken bij de invoering van de Wvggz bij GGZ inGeest.


‘Maar het gaat verder. Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan het aanpassen van de brieven gaat het niet alleen om de tekst. We werken in 2 regio’s en als gebruiker wil je natuurlijk dat het systeem op het goede moment automatisch de juiste brief selecteert en vult met de goede gegevens. Het is maar een klein voorbeeld. Zo zijn er veel meer veranderingen.’


Soms een hele puzzel

‘Een ander ding waar we goed naar kijken is de autorisaties. Ook hier wil je dat op het juiste moment de juiste mensen bij de juiste informatie kunnen. En dat natuurlijk met alle waarborgen voor het behoud van de privacy van de cliënt. Soms een hele puzzel.‘


‘Diezelfde privacy speelt natuurlijk een grote rol wanneer we informatie uitwisselen met andere computerprogramma’s of zelfs met andere organisaties. Daarom is het ook zo belangrijk om de wijzigingen samen met andere organisaties te bekijken. Naar dat uitwisselen met andere organisaties via beveiligde mail kijken we samen met GGZ Nederland. ’


De Wvggz in de praktijk

‘Op 1 januari gaat de nieuwe wet in en moet het allemaal goed in onze systemen zijn aangepast. Dat eerste jaar van de wet is bovendien een overgangsjaar. We hebben nog mensen in behandeling op basis van de oude wet en de eerste mensen komen op basis van de nieuwe wet binnen. Onze systemen moeten dus allebei aankunnen.’


‘Het zijn dus heel wat veranderingen die ook nog eens afhankelijk zijn van elkaar. Je kunt testen wat je wilt, maar sommige dingen zie je pas wanneer je het systeem in de praktijk gebruikt. Juist daarom is het zo belangrijk om contact te houden met de mensen die uiteindelijk met de systemen moeten gaan werken. Het is heel belangrijk dat jullie ons feedback sturen waarmee we de administratie verder kunnen afstellen.’