De Wet verplichte ggz

Carmen van Geel

Psychiater

Minder van-de-straat-af-regeling en meer behandelwet


In de nieuwe wet staat de patiënt en zijn behandeling centraal. Het is dan ook geen wet gericht op patiënten van de straat af krijgen, iets wat bij de wet BOPZ soms wel het geval lijkt. In de Wvggz gaat het direct om behandelen, wat beter is voor de patiënt en daar word ik als psychiater veel gelukkiger van.’


Carmen van Geel heeft als psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam-Amstelland meegelezen bij het opstellen van de nieuwe protocollen. ‘Ik heb dus al wel een aardig beeld gekregen van wat er gaat veranderen.’ Carmen gaat ook trainingen geven over de nieuwe wet.


Veel meer van deze tijd
‘De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden dan de BOPZ. Hij sluit veel beter aan bij de ontwikkeling van ambulantiseren in de zorg. Met de nieuwe wet kunnen we sneller met de behandeling aan de slag. Ik hoop en verwacht dat we dat terug gaan zien in kortere opnames. Patiënten kunnen eerder terug naar hun eigen thuissituatie. Daarnaast is er ook een duidelijkere rol voor de gemeente en hopen we met ze in gesprek te gaan over hoe ze patiënten kunnen helpen met beter functioneren in de maatschappij.’


‘Bij de zorgmachtiging, die de Rechterlijke Machtiging vervangt, stel je direct al een zorgplan op. Na beoordeling door de rechter start de behandeling dus ook direct. Het zal vast zo af en toe een uitdaging zijn zo’n zorgplan op te stellen. Maar ik denk dat dit ook gewoon een kwestie van wennen is. In ieder geval wordt de situatie veel overzichtelijker. De RM had je in veel kleuren en smaken. In de nieuwe wet is er maar 1 duidelijke zorgmachtiging.’


‘De crisismaatregel vervangt de IBS. Wanneer je die aanvraagt heb je nog geen zorgplan, tenzij die er al was vanuit de lopende behandeling. Het gaat dan vooral om snel ingrijpen. Maar ook hier geeft de nieuwe wet meer duidelijkheid en past hij beter bij deze tijd. Ik verwacht bijvoorbeeld minder discussies of patiënten wel of niet met de ambulance vervoerd kunnen worden, omdat er ook tijdelijk verplichte zorg vooraf gegeven kan worden. Het betekent denk ik ook dat we als psychiater vaker op stap gaan. We moeten de patiënt zelf zien voor de maatregel wordt afgegeven en de Varbanov waarbij de psychiater achteraf meekijkt is verleden tijd.


Alsof we nooit anders hebben gedaan

‘Nog niet alles rond de nieuwe wet is duidelijk. De eerste tijd zal de wet wel wat extra aandacht van ons vragen. We moeten nog leren werken met de Wvggz. Bovendien hebben we in 2020 het overgangsrecht waarin lopende BOPZ-maatregelen nog geldig zijn. Maar ik denk zeker dat we straks met deze wet werken alsof we nooit anders hebben gedaan en dat deze wet een mooie stap is voor onze patiënten.’