Contact

GGZ inGeest communicatie@ggzingeest.nl

Suïcidepreventie Suïcidepreventie is één van de belangrijkste speerpunten binnen GGZ inGeest. Daarom is het belangrijk dat we het suïciderisico van onze patiënten goed in kaart kunnen brengen om daar vervolgens op in de spelen in de behandeling. Daarom hebben we in 2019 de suïcide risicotaxatie in het EPD. Dit instrument zorgt ervoor dat behandelaren bij intake en elk behandelgesprek suïcidaliteit bespreekbaar maken en een risico inschatting kunnen maken. In 2020 is er een aanvullende instructiekaart ontwikkeld die nog meer handvatten biedt en tevens verwijst naar een e-Health module voor patiënten: ´omgaan met suïcidaal gedrag´.

Daarnaast zijn we gestart met een pilot voor een nieuwe basistraining ´Omgaan met suïcidaal gedrag´. Tijdens deze training leren zorgprofessionals dat praten over suïcidale gedachten en handelingen juist helpt. Ook leren zij hoe ze contact kunnen maken met mensen die suïcidaal gedrag vertonen, of zich daarover uiten, en worden er handvatten geboden hoe daarmee om te gaan. Ten slotte zijn de nieuwe doelstellingen voor 2021 besproken en zal de focus komen te liggen op nazorg voor teams na een TS of suïcide, samenwerken met familie en naasten en nazorg voor familie en naasten. En we blijven natuurlijk inzetten op het delen van ervaringen en kennis waarbij we continue van elkaar kunnen leren en verbeteren. Want samen staan we sterk in het voorkomen suïcides.