Er is veel gebeurd op het gebied van eHealth. Zo zijn er welkomst modules voor de gespecialiseerde en de basis GGZ ontwikkeld, die vanaf begin 2020 aan alle nieuwe patiënten tussen aanmelding en intake worden aangeboden, een grote stap in het vroegtijdig toegankelijk maken van eHealth voor de patiënt! Daarnaast is er een eLearning met praktische tips en handvatten beschikbaar gekomen, is er eHealth dashboard ontwikkeld met inzage in het eHealth gebruik en kunnen mensen zich voor verschillende zelfhulpmodules nu ook (vrij) via de GGZ inGeest website aanmelden. En: - Het aantal patiënten dat toegang heeft gekregen tot het eHealth platform is met 37% gestegen t.o.v. 2018 - Het aantal behandelaren dat afgelopen jaar iets met eHealth heeft gedaan is gestegen met 16% t.o.v. 2018 - Het aantal ingezette modules is gestegen met 18% t.o.v. 2018