Jaarbericht 2019

Dit e-zine blikt terug op 2019 met een aantal belangrijke cijfers en onderwerpen

Het jaar 2019 heeft voor ons twee gezichten: tegelijk de vertrouwde kwaliteit van zorg uitbouwen en de financiële basis versterken. GGZ inGeest biedt in 2019 wederom deskundige, gespecialiseerde zorg aan bijna 12.000 patiënten. We maken meer en meer gebruik van generieke modules en zorgstandaarden. We bezitten diverse keurmerken (TOP GGZ, CCAF, HIC-monitor, Keurmerk Basis GGZ), die helpen om de zorg volgens landelijk overeengekomen normen in te richten en de kwaliteit ervan te garanderen en te verbeteren. Zo behaalt locatie Westerpoort met een gemiddelde score van 3.5 de hoogste landelijke score in de ART audit, die werd afgenomen door de landelijke stichting HIC/ART. Onder de noemer van GGZ in de Wijk schept GGZ inGeest in nauwe samenwerking met ketenpartners en de gemeente de voorwaarden voor GGZ-vriendelijke wijken. Deze aanpak loopt al 5 jaar in Amsterdam-Zuid en wordt in 2020 uitgebreid naar Amsterdam Nieuw-West. In Amstelveen loopt een vergelijkbaar project. De aanpak GGZ in de Wijk sorteert effect: maatschappelijke voorzieningen raken beter ingespeeld op GGZ-patiënten en de maatschappelijke participatie neemt toe. De deelnemende organisaties hebben samen met Movisie een handboek geschreven. Meer informatie en een overzicht van alle publicaties op de website www.ggz-indewijk.nl GGZ inGeest biedt Individual Placement & Support (IPS). IPS coaches begeleiden patiënten naar regulier betaald werk via een traject, dat zo nodig 2 tot 3 jaar duurt. De ervaring leert dat 40% van de patiënten daadwerkelijk betaald werk vindt en behoudt. Het jaar staat ook in het teken van het Herstelplan GGZ inGeest Financieel Gezond, dat bestaat uit een aantal projecten die allen gericht zijn op het verbeteren van de bedrijfsvoering en de financiële positie van GGZ inGeest. Inmiddels zijn verbeteringen gerealiseerd in het stroomlijnen van zorg- en werkprocessen, is de productiviteit van behandelaren hoger en is de ondersteuning door de centrale diensten effectiever geworden. We hebben met z’n allen de kwaliteit op het vertrouwde hoge niveau gehouden en daarbij de voorwaarden geschapen voor een steviger financieel fundament in de komende jaren. Daar zijn we trots op! Fred Paling, Wencke de Wildt en Aartjan Beekman Raad van bestuur