Het aantal patiënten in zorg is in 2019 licht toegenomen, omdat wij patiënten gemiddeld iets korter en iets minder intensief hebben kunnen behandelen. Daardoor zijn de behandelaren in staat geweest om meer patiënten te behandelen.