Werken aan GGZ-vriendelijke wijken Onder de noemer van GGZ in de Wijk werkt GGZ inGeest aan GGZ-vriendelijke wijken. We doen dat in nauwe samenwerking met Welzijn, TEAM ED en de gemeente. Deze aanpak loopt al 5 jaar in Amsterdam-Zuid. In 2020 is een start gemaakt in Amsterdam Nieuw-West. Per 2021 hopen we de aanpak GGZ id Wijk verder uit te rollen naar twee nieuwe wijken in Nieuw West. De eerste gesprekken met de gemeente Haarlem en Hoofddorp staan gepland voor eind 2020 en begin 2021. In Amstelveen loopt een vergelijkbaar samenwerkingsproject met meer ketenpartners. De aanpak is effectief: maatschappelijke voorzieningen raken beter ingespeeld op GGZ-patiënten en de maatschappelijke participatie neemt toe. De deelnemende organisaties hebben samen met Movisie een handboek geschreven over onze aanpak. Meer informatie en een overzicht van alle publicaties vind je op de website GGZ in de Wijk.