Lerend netwerk rondom personen met verward gedrag

In de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is een bijzonder en uniek leertraject opgestart rond personen met verward gedrag. Samen met ketenpartners van GGZ inGeest (vanuit de spoedzorgketen) is er gewerkt aan het versterken van het leer- en probleemoplossend vermogen binnen het netwerk.

In het Living Museum in Bennebroek zijn er 4 leertafels georganiseerd waar intensief is gewerkt aan het versterken van verbindingen en samenhang om daarmee de zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag te verbeteren. Betrokkenen hebben elkaar leren kennen (speeddaten en bij elkaar op bezoek), er zijn ideeën uitgewisseld én er zijn samenwerkingsafspraken in de vorm van een manifest ondertekend. De leertafels werden bijgewoond door ongeveer 60 deelnemers, met vertegenwoordigers van 16 betrokken organisaties.

De opbrengst en meerwaarde van het lerend netwerk zijn voor alle partijen helder. De aanpak krijgt zelfs landelijk erkenning. Echter, hiermee is het netwerk allerminst uitgeleerd. Er is juist behoefte om deze lerende aanpak te versterken en te verduurzamen. Om die reden is er voor 2020/ 2021 een voorstel geschreven voor het doorontwikkelen en borgen van het leertraject, waarvoor subsidie is aangevraagd bij ZonMw.

GGZ inGeest heeft een breed aanbod aan opleidingen voor psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen en is daarmee voor leerlingen een aantrekkelijke plek om te worden opgeleid. De opleidingen zijn geworteld in de dagelijkse praktijk om zo maximale kruisbestuiving tussen opleiding en behandeling te bewerkstelligen. De afdeling Bij- en nascholing verzorgt voor de medewerkers van GGZ inGeest scholing om hun professionele deskundigheid op peil te houden of te vergroten. De afdeling zorgt voor een formeel scholingsaanbod op een breed gebied, zowel zorginhoudelijk als meer algemeen. In toenemende mate wordt deze scholing online of via e-learning aangeboden.